Na inicijativu grada Sremska Mitrovica, Regionalna razvojna agencija Srem, u partnerstvu sa Pokretom Gorana iz Sremske Mitrovice i Udruženjem pčelara „Jovan Živanović“ iz Sremske Mitrovice, obnovila je pašnjak „Valjevac“, srce Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“, kojim upravlja Pokret Gorana, i uspostavila održivu proizvodnju zasavičkog meda. Ova aktivnost podržana je od strane Evropske unije, kroz projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“.

Zaštićeno područje najpre je unapređeno uklanjanjem agresivnih vrsta grmova i drveća, a prikupljena krčevina sa pašnjaka je zatim iskorišćena za proizvodnju drvnog briketa, koji se distribuira socijalno ugroženim grupama.

„Naš cilj je bio da vratimo pašnjak „Valjevac“ u nekadašnje ekološki povoljno stanje i zadržimo manje grupe žbunova bagrenca koji predstavljaju izvor najkvalitetnijeg polena. Tako smo doprineli da se na ovaj prostor ujedno vraćaju i pčelari sa svojim košnicama i pčelinjom ispašom“, rekao je Milan Mirić, direktor Regionalne razvojne agencije Srem.

Pored toga, u okviru ove inicijative, u okviru Turističkog info centra grada Sremska Mitrovica , Udruženje pčelara „Jovan Živanović“ postavilo je prvi gradski medomat za prodaju zasavičkog meda bez posrednika, koji se dobija upravo od polena ovih žbunova bagrenca.

Pašnjak „Valjevac“, predstavlja jedan od najvrednijih lokaliteta u SRP „Zasavica“, sa izuzetnim biodiverzitetom. Smanjenje stočnog fonda i intenziteta ispaše na delovima ovog pašnjaka izavalo je obrastanje pašnjaka invazivnim korovima, žbunjem i drvećem, zbog čega su pojedini delovi pašnjaka, pre sređivanja, bili potpuno nepristupačni i neuređeni. Projekat je doprineo poboljšanju stanja ovog zaštićenog područja kroz prostorno planiranje biodiverziteta i uspostavljanje ekološki prihvatljivog načina proizvodnje hrane – meda. Nabavku briketirke, koja prikupljenu biomasu obrađuje u ekološki prihvatljivo gorivo – briket i automata za prodaju meda je sufinansirala Evropska unija.

„Ovaj projekat nam pokazuje kako možemo principe socijalne odgovornosti uključiti u aktivnosti koje se sprovode u lokalnoj zajednici jer će se sav proizvedeni briket dodeliti socijalno ugroženim domaćinstvima na području Sremske Mitrovice, za potrebe grejanja u zimskom periodu“, istakao je zamenik gradonačelnice Sremske Mitrovice Petar Samardžić. Briketiranje doprinosi suzbijanju emisije gasova sa efektom staklene bašte, čime doprinosimo borbi protiv klimatskih promena, a grad Sremsku Mitrovicu čini još zdravijim mestom za život, dodao je Samardžić.

Katarina Sajc, portfolio menadžerka u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, istakla je da ovaj projekat omogućava održivu proizvodnju hrane – meda, na inače nedostupnim područjima zaštićenog prirodnog dobra. „Pored toga, projekat pokazuje kako se u praksi sprovodi cirkularna ekonomija i adekvatno korišćenje raspoloživog lokalnog resursa – biomase“, dodala je Sajc.

Projekat „Zasnivanje ekološki prihvatljive proizvodnje meda u blizini Specijalnog rezervata prirode (SRP) Zasavica“se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Ovu inicijativu, uz tehničku i finansijku podršku EU i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom, uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Pogledajte aktuelne konkurse projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ na linku OVDE