Info dan o pozivu za dobre prakse URBAKT programa održan je 29. maja 2024. godine u onlajn formatu, u organizaciji Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije i Zajedničkog sekretarijata URBAKT programa.

URBAKT program ovim pozivom traži lokalne prakse koje imaju pozitivan uticaj u zajednici, koje su participativne, integrisane, relevantne za evropski nivo i koje se mogu preneti na druge evropske gradove.

Poziv za dobre prakse je otvoren do 30. juna 2024. godine u 14:00 časova.

Ako imate praksu koju biste želeli da prijavite, detalji o otvorenom pozivu nalaze se OVDE.

Ako želite da istražite dobre prakse koje je URBAKT program prepoznao u prethodnom periodu, možete ih pregledati na sledećem linku: URBACT Good Practices | urbact.eu.

Prezentacija sa Info dana se nalazi ovde.