Info-sesija povodom objave dva javna poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru programa međuregionalne saradnje Interreg Evropa održana je 24.4.2024 u hibridnom formatu. Predstavnici Zajedničkog sekretarijata programa predstavili su na info-sesiji, pored ključnih karakteristika programa, najvažnije informacije koje se odnose na treći javni poziv za dostavljanje predloga projekata, kao i na restriktivan poziv, u okviru kojeg partneri iz zemalja kandidata mogu da se uključe i u tekuće projekte prvog i drugog poziva programa Interreg Evropa. Bilo je reči o proceduri prijave na pozive za dostavljanje predloga projekata, o uključivanju u postojeća i traženju novih partnerstava, kao i o razvijanju predloga projekata.

Učesnici sesije imali su priliku da čuju iskustva projektnih lidera iz prethodnih poziva, koji su govorili o formiranju partnerstva, prijavi na poziv, kao i svim problemima koji mogu da se jave tokom sprovođenja projekata. Na sesiji su pojašnjeni svi detalji oko procesa izveštavanja o troškovima, budžetu i ostalim finansijskim aspektima na projektu. Najzad, bilo je reči i o osnovnim uslugama na platformi za unapređenje politika.

Oba poziva su u toku i otvorena su od 20. marta do 7. juna 2024.

Preporučuje se da se što pre registrujete u zajednici Interreg Evropa na linku: https://www.interregeurope.eu/join-the-community i saznate više o pozivu i aplikacionom paketu na linkuhttps://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call

Molimo vas da stupite u kontakt sa liderima tekućih projekata koji su već naznačili da žele da uključe partnere iz zemalja kandidata, a koji su vam interesantni, na linku.

Program Interreg Evropa podržava razmenu iskustva u okviru ciljeva Kohezione politike EU: Pametnija Evropa, Zelenija Evropa, Bolje povezana Evropa, Socijalna Evropa, Evropa bliža građanima i Bolje upravljanje na regionalnom nivou. Korisnici programa mogu biti organi javne uprave kao i organizacije relevantne za politiku regionalnog razvoja (razvojne agencije, privredne komore, univerziteti, nevladine organizacije i dr.). Program je usmeren na prepoznavanje dobre prakse i razmenu iskustava na pan-evropskom nivou u cilju unapređenja politika regionalnog razvoja. Programske aktivnosti se realizuju kroz javne pozive za prikupljanje predloga projekata i programsku platformu za unapređenje politika.

Dnevni red i prezentacije sa info-sesije možete da preuzmete ovde.

Snimak sa info-dana možete pogledati na linku.

Za sve dodatne informacije o Interreg Evropa programu i uslovima poziva, obratite se Ivani Davidović i Jeleni Đorgović na adrese elektronske pošte: ivana.davidovic@mei.gov.rsjelena.djorgovic@mei.gov.rs.