Omladinski fond za kulturu Zapadnog Balkana

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 12.11.2023.
Sredstva: grantovi do 3.000 evra za pojedince;  do 6.000 evra za organizacije civilnog društva
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: kulturne radnike-ce, mlade umetnike-ce i organizacije civilnog društva koje se bave mladima i kulturom

Konkurs ima za cilj da podrži kulturni aktivizam mladih i kreativna rešenja za društvena i politička pitanja na Zapadnom Balkanu, doprinoseći regionalnoj saradnji, interkulturalnom dijalogu, izgradnji mira i pomirenju. 

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) pokrenula projekat „Omladinski fond za kulturu na Zapadnom Balkanu” – novi višegodišnji projekat namenjen kulturnim praktičarima i omladinskim organizacijama iz oblasti kulture. Projekat će podržati kulturni aktivizam mladih i kreativna rešenja za najvažnija društvena i politička pitanja na Zapadnom Balkanu. Na taj način, pružaju se nove mogućnosti mladim pojedincima u kulturnim i kreativnim sektorima na Zapadnom Balkanu i ojačava se kulturna saradnju u regionu.

Radnici u kulturi mogu da konkurišu za grantove do 3.000 evra, dok organizacije civilnog društva mogu da konkurišu za grantove do 6.000 evra.

Kroz Omladinski fond za kulturu Zapadnog Balkana dodeljivaće se dve grupe grantova: umetnicima-ama i kulturnim radnicima-ama sa Zapadnog Balkana (LOT 1), te nevladinim organizacijama aktivnim u oblasti kulture i registrovanim u okviru jedne od ugovornih strana Regionalne kancelarije za saradnju mladih (LOT 2). Finansirani projekti će doprineti unapređenju regionalne saradnje umetnika-ca i kulturnih radnika-ca i omogućiti inovativne načine sprovođenja različitih kulturnih i umetničkih aktivnosti koje imaju regionalnu komponentu i teže da osnaže interkulturalno učenje i dijalog, izgradnju mira i pomirenja.

Pored grantova, projekat će podržati dodelu nagrada Šampion mira kulturnim praktičarima koji su značajno doprineli izgradnji mira, kako bi proslavili njihova dostignuća, inspirisali druge da se angažuju u aktivnostima izgradnje mira i izgradili platformu za predstavljanje uspešnih inicijativa za izgradnju mira.

Projekat traje do septembra 2026. godine, a imaće do deset otvorenih poziva.

Projekat finansira  Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, a sprovodi RYCO.

Konkursnu dokumentaciju, kao i sve informacije o uslovima prijave na konkurs možete pronaći OVDE.

Projekti se podnose preko posebne RYCO platforme.

Podeli sa drugima