Novi poziv programa Kultura pokreće Evropu – budite domaćin za umetnike!

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 16.01.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: organizacije i umetnike - koji su  registrovani kao pravna lica  a rade u oblastima muzike, književnosti, arhitekture, kulturnog nasleđa, dizajna i modnog dizajna, vizuelne umetnosti i scenskih umetnosti.

Ako ste pravno lice u jednom od ovih sektora:

 • Arhitektura;
 • Kulturno nasleđe;
 • Dizajn i modni dizajn;
 • Književnost;
 • Muzika;
 • Izvođačke umetnosti ili
 • Vizuelne umetnosti i

ako želite da budete domaćini za umetnike i kulturne profesionalce onda je ovaj poziv za vas!

∗∗∗

Ovaj poziv u okviru programa Kreativna Evropa pruža finansijsku podršku organizacijama i umetnicima – koji su  registrovani kao pravna lica  a rade u oblastima muzike, književnosti, arhitekture, kulturnog nasleđa, dizajna i modnog dizajna, vizuelne umetnosti i scenskih umetnosti. Pravna lica mogu biti neprofitne organizacije, nevladine organizacije, javne ustanove, fondacije, preduzeća, samozaposlena lica itd.

O pozivu

Ova akcija odnosi se na pravna lica koja su registrovana i sa sedištem u jednoj od 40 zemalja Kreativne Evrope. Podržava ih da ugoste do 5 međunarodnih umetnika i kulturnih profesionalaca za rezidencijalni projekat koji traje između 22 i 300 dana.

Učesnici moraju imati najmanje 18 godina i legalno boraviti u drugim zemljama Kreativne Evrope. Grant pokriva troškove pozivanja i gostovanja međunarodnih umetnika i kulturnih profesionalaca.

Koji projekti su podržani

Projekat mora da ispuni bar dva od navedenih ciljeva:

 • da sprovede istraživanje (istražuje i radi na određenoj temi ili novom konceptu)
 • da je uključen u kolektivni kreativni proces kojim će se proizvesti novo umetničko/kulturno delo;
 • da pobošlja kompetencije i veštine učesnika kroz neformalno učenje ili saradnju sa specijalistom;
 • da razvija profesionalnu mrežu, ojača profesionalni razvoj učesnika, da se dođe do nove publike;
 • da doprinese društvenim promenama u skladu sa novim evropskim Bauhaus vrednostima i principima.

Morate da izaberete jednu od sledećih opcija u svojoj aplikaciji:

 • projekat kratkoročnog boravka: između 22 i 60 dana;
 • projekat srednjoročnog boravka: između 61 i 120 dana;
 • projekat dugoročnog boravka: između 121 i 300 dana;

Trajanje projekta odgovara broju dana provedenih na lokaciji domaćina za realizaciju projekta. Vreme putovanja se ne uzima u obzir za obračun granta.

Moguće je primiti od jednog do pet međunarodnih umetnika i kulturnih profesionalaca. Svi učesnici moraju učestvovati u projektu boravka tokom celog perioda implementacije projekta.

Kandidati treba da pošalju predlog koji detaljno opisuje trajanje, ciljeve i očekivani uticaj njihovog projekta. Od njih se traži da obezbede odgovarajuće okruženje, opremu i mentora za pozvane umetnike.

Šta grant nudi

Boravišna stipendija se sastoji od dva dela:

 • naknada za gostovanje, koja se dodeljuje domaćinu;
 • dnevnice, putne naknade i dopune, koje se dodeljuju svakom učesniku na osnovu individualnih planova putovanja i potreba.

Obračun granta se vrši posebno za svakog korisnika, na osnovu njegovog projekta i lične situacije učesnika. Celokupna pomoć za boravak se prenosi na domaćina boravka, koji je odgovoran za raspodelu odgovarajućih iznosa svakom učesniku.

 

Dodatak dodeljen domaćinu

Dodatak za hosting

35 € po učesniku, po danu. Reč je o doprinosu troškovima u vezi sa realizacijom rezidencijalnog projekta, kao što su smeštaj za učesnike, mentorske naknade, iznajmljivanje opreme itd.

 

Naknade dodeljene svakom učesniku

Dnevnica

25 € po osobi dnevno. To je doprinos hrani, lokalnom prevozu itd.

Putni dodatak

Putovanje ispod 5.000 km: 350 € po osobi za povratno putovanje.

Putovanje od 5.000 km: 700 € po osobi za povratno putovanje.

Za kratke udaljenosti ispod 600 km, putovanje avionom je dozvoljeno samo u izuzetnim i dobro opravdanim slučajevima:

 • za osobe sa invaliditetom;
 • za putovanje sa ili na ostrvo bez trajektnih veza;
 • usled više sile ili teških ličnih okolnosti.

Udaljenost između mesta stanovanja učesnika i lokacije domaćina se automatski izračunava u procesu onlajn prijave. Proverite kalkulator udaljenosti za više informacija.

 

Dopune

Zelena dopuna

350 € po osobi zbog odluke da ne putujete avionom (povratno). Primenljivo samo za razdaljine od 600 km i više.

Dopuna za prekomorske zemlje i teritorije ili najudaljenije regije

150 € po osobi za putovanje iz ili u prekomorske zemlje i teritorije ili najudaljenije regione.

Dopuna vize

80 € po osobi za troškove vezane za vizne procese.

Porodična dopuna

100€ po osobi za osobe sa decom do 10 godina. Iznos je fiksni, bez obzira na broj dece.

Podrška za invalidnost

Do 75 € po osobi dnevno. Za osobe čiji invaliditet utiče na njihovu sposobnost da sprovedu projekat mobilnosti. Budžet se dogovara sa timom Culture Moves Europe prema individualnim potrebama.

Dopune se mogu dodavati kumulativno: jedna osoba može dobiti nekoliko dopuna istovremeno. Biće zatraženo opravdanje i dokaz za potrebne dopune.

 

Kriterijumi za izbor

Prijava će biti ocenjena na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Da li domaćin obezbeđuje odgovarajuće prostorije i usluge učesnicima, npr. g. stanovanje, oprema, radno okruženje?
 • Da li je proces selekcije umetnika i kulturnih profesionalaca koji učestvuju dobro objašnjen i opravdan?
 • Da li domaćin obezbeđuje mentorstvo i okruženje za saradnju učesnicima?
 • Da li je rezidencijalni projekat relevantan za rad i aktivnosti kandidata, kao i za ciljeve programa Kultura pokreće Evropu?
 • Da li rezidencijalni projekat ima dugoročan uticaj i koristi?
 • Da li projekat uzima u obzir održivost i životnu sredinu?

 

Vremenski okvir i proces prijave

Rezidencijalna akcija Kultura pokreće Evropu otvara tri poziva između oktobra 2022. i januara 2025.

 • Prvi poziv: od 15. marta 2022. do 15. juna 2023. godine
 • Drugi poziv: od 16. oktobra 2023. do 16. januara 2024. godine
 • Treći poziv: rano proleće 2024

 

Proces prijave u rezidentnoj akciji Culture Moves Europe sastoji se od dve faze:

Faza 1

Fokus je na prijavi i izboru domaćina rezidencija.

Faza 2

Uspešni kandidati prelaze na ovu fazu, tokom koje biraju umetnike i kulturne profesionalce koji učestvuju u njihovim rezidencijalnim projektima.

 

Nakon toga se izračunava precizna dotacija za boravak i potpisuje se ugovor o grantu između domaćina i Goethe-Instituta.

Rezidencijalni projekti se mogu realizovati u bilo koje vreme u roku od 12 meseci nakon potpisivanja ugovora o grantu.

 

Jezik aplikacije

Svi procesi se sprovode na engleskom jeziku, uključujući prijavu, ugovor i izveštaj o boravku. Međutim, jezičke veštine se ne ocjenjuju u evaluaciji projekta i kandidati su dobrodošli da koriste alate za prevođenje na mreži.

Ponovna prijava

Domaćini rezidencija mogu dobiti nekoliko grantova u okviru ovog poziva, sve dok se radi o različitim projektima sa različitim umetnicima i kulturnim profesionalcima koji učestvuju. Međutim, aplikacije su ograničene na jednu po periodu poziva.

Izveštavanje

U roku od 30 dana nakon završetka boravka, domaćini moraju podneti izveštaj o boravku putem jednostavnog onlajn obrasca.

U izveštaju korisnici moraju sumirati rezultate i dati neke uvide u implementaciju svog projekta.

Korisnici moraju priložiti dokumente koji dokazuju da je vak održan.

Primeri takvih dokaza su: karte za prevoz, zahtevi za vize, ugovori o učesnicima između domaćina i A&CP učesnika, ugovor o zakupu objekta, naknade stručnjaka itd.

Kako se prijaviti

Pre nego što se prijavite, pažljivo pročitajte dokument Poziv za podnošenje projekata. Tamo ćete pronaći sve potrebne  informacije.

Kako je Gete institut institucija koja sprovodi Culture Moves Europe, prijave se obrađuju preko Goethe-aplikacionog portala.

Da biste se prijavili, sledite ove korake:

 • Napravi nalog
 • Registrujte se kao „kompanija/preduzeće“
 • Izaberite „Kultura pokreće Evropu finansiranje“
 • Izaberite „Poziv za rezidentne domaćine“
 • Popunite formular. Možete da sačuvate i uredite obrazac do konačnog podnošenja

Poziv za podnošenje predloga projekata: 

culture-moves-europe-second-call-for-residency-hosts-2023-2024

Klarifikacije: 

template-application-form-culture-moves-europe-second-call-for-residency-hosts-2023-2024

Podeli sa drugima