Paketi podrške gradovima i opštinama

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 25.01.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: lokalni razvoj
Konkurs je za: gradove i opštine

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO), u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ koji finansira Vlada Švedske i realizuje SKGO uz stratešku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona (SALAR), poziva gradove i opštine da se prijave za pakete podrške u jednoj od četiri ponuđene tematske oblasti: Zaštita životne sredine, Lokalni ekonomski razvoj – žensko preduzetništvo, Smanjenje rizika od katastrofa i Rodna ravnopravnost.

Paket podrške predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran tako da pomogne izabranim lokalnim samoupravama u rešavanju konkretnog problema ili ostvarenju određenog cilja. Ovi paketi će pomoći lokalnim vlastima u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, u skladu sa EU standardima.

Paketi podrške ne predviđaju bilo kakvu finansijsku podršku izabranim lokalnim samoupravama.

Gradovi i opštine se mogu prijaviti za sledeće pakete podrške:

Dokumentacija za podnošenje prijave može se dostaviti na bilo koji od sledećih načina: lično, poštom, kurirskom službom ili elektronskim putema krajnji rok za dostavljanje prijava je četvrtak, 25. januar 2024. godine, do 16 časova.

Detaljni opisi paketa podrške, zahtevi i kriterijumi odabira LS za podršku kroz pakete podrške, potrebna dokumentacija i formulari kao i uputstvo i načine za prijavljivanje za dodelu paketa podrške nalaze se u priloženom dokumentu, kao i na linku – DRUGI POZIV – KRITERIJUMI I OPIS PAKETA PODRŠKE

Podeli sa drugima