Podrška inovativnim merama zapošljavanja

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 31.12.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: biznis, lokalni razvoj
Konkurs je za: poslodavce

Raspisani su javni pozivi za podršku dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada“ – IPA 2020 u 2024. godini.

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javne pozive za realizaciju paketa mera namenjenih dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada “ –  IPA 2020, koji se sprovode u 4 filijale – Pančevo, Požarevac, Jagodina i Prokuplje.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne politike zapošljavanja.

Paket mera za dugoročno nezaposlene će se sprovoditi kroz sledeće javne pozive:

  1. Javni poziv za realizaciju mere obuka na radnom mestu za dugoročno nezaposlena lica uz subvenciju za zapošljavanje 
  2. Javni poziv za subvenciju zarade za dugoročno nezaposlene osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva 
  3. Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica  
  4. Javni poziv poslodavcima za subvenciju zarade za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica 

Javni pozivi i neophodna dokumentacija nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica je otvoren do 11. marta 2024. godine, a ostali javni pozivi do 31. decembra 2024. godine.

Podeli sa drugima