EVROPSKA MREŽA PREDUZETNIŠTVA: 15 GODINA PODRŠKE MALIM I SREDNјIM PREDUZEĆIMA DA RAZVIJU POSLOVANјE I INOVACIJE

Evropska mreža preduzetništva predstavlja najuspešniji evropski projekat i najveću mrežu koja pruža podršku malim i srednjim preduzećima da se internacionalizuju i pozicioniraju na svetskom tržištu. EEN mreža je kreirana sa ciljem da se ponudi standardizovani set instrumenata podrške preduzećima u Evropi, a danas je ova mreža aktivna u 40 zemalja, okuplja 2500 stručnjaka iz preko 450 partnerskih organizacija i institucija poput komora, agencija, instituta koje pomažu kompanijama da poboljšaju i inoviraju svoje poslovanje kroz partnerstvo, informisanje i stručnu pomoć.

Evropska mreža preduzetništva Srbije u brojkama

Srbija je od samog početka uključena u rad Evropske mreže preduzetništva. Za sprovođenje usluga EEN mreže zadužen je konzorcijum EEN Srbija, čiji je koordinator od 2016. godine Privredna komora Srbije, dok su ostali partneri: Poslovni inkubator Novi Sad, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Institut Mihajlo Pupin, Univerzitet u Nišu i Razvojna agencija Srbije. U prethodnih 15 godina više od 18.500 domaćih malih i srednjih preduzeća je koristilo usluge Evropske mreže preduzetništva. Naša analiza pokazuje da domaća preduzeća najviše učestvuju na treninzima i koriste savetodavne usluge koje pružaju eksperti mreže, čak 75% od ukupnog broja, i to na teme kao što su: inovacije, pristup stranom tržištu, mogućnosti finansiranja, propisi i standardi EU itd. Preko 6.500 srpskih kompanija je učestvovalo na bilateralnim sastancima i kompanijskim misijama, a EEN Srbija konzorcijum je organizovao preko 9.500 međunarodnih poslovnih sastanaka.

FINNO platforma

Zahvaljujući odličnoj saradnji koju sedam EEN konzorcijuma iz regiona imaju, prošle godine je lansirana informativna platforma FINNO koja predstavlјa važan alat za privrednike iz regiona koji im omogućava da na jednom mestu pronađu sve informacije o dostupnim izvorima finansiranja i merama podrške razvoju inovacija, s jedne strane, ali i da učestvuju na različitim događajima u organizaciji EU institucija i partnera iz regiona. Platforma je namenjena malim i srednjim preduzećima iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske i Slovenije, kako bi uspešnije razvijale inovativnost, sopstveno poslovanje i postale konkurentnije na tržištu EU. Putem platforme je moguće da zakažete sastanke sa ekspertima iz oblasti za koje vam je potrebna podrška i na taj način dođete do informacija o dostupnim izvorima finansiranja, regionalnim fondovima i aktuelnim programima finansijske podrške.

Novi projektni ciklus 2022-2025

Ulaskom u Single Market program i to u delu koji se odnosi na konkurentnost malih i srednjih preduzeća, Srbija je nastavila da bude deo EEN mreže čiji je fokus u ovom projektnom ciklusu pružanje i unapređenje podrške koja se odnosi na: prelazak na održivi način poslovanja, izbor optimalnih digitalnih rešenja koja kompanije mogu da primene prilikom digitalizacije i osnaživanje kompanija da budu otpornije na trenutne i buduće ekonomske izazove.