Poziv za mlade: Regionalna škola za politički razvoj

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 18.02.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: mladi i obrazovanje
Konkurs je za: mlade od 18 do 30 godina iz Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije

Regionalna škola za politički razvoj otvorila je poziv za novu generaciju mladih lidera iz Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije! Kroz interaktivne metode – kombinaciju nastave, razmene i terenskih posetea, političkih debata, praktičnih kurseva, radionica, studija program će dati priliku mladima da se uključe u procese oblikovanja javnih politika. Ukupno 30 mladih, 10 iz svake države, će dobiti ne samo znanje, iskustvo i praktične veštine već i mrežu kontakata vršnjaka i mentora – a sve u cilju aktivnog doprinosa razvoju i zagovaranju zelenih javnih politika.

Škola traži mlade profesionalce od 18 do 30 godina koji su zainteresovani za Zelenu agendu i posvećeni su aktivnom građanstvu, a odabranima će pružiti platformu za učenje, praktičan rad i saradnju motivišući ih i omogućavajući im dugoročno aktivno učešće i evropski pristup zajedničkim izazovima u vezi sa životnom sredinom i drugim javnim politikama.

Program uključuje:

  • ukupno tri seminara u svakoj državi – Zagrebu (Hrvatska), Ohridu (Severna Makedonija) i Vrnjačkoj Banji (Srbija);
  • studijsku posetu gradu Rijeci i ostrvu Krk (Hrvatska);
  • studijsku posetu institucijama EU u Briselu – koja uključujuje posete Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu, Evropskom savetu, Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine, Savetu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj EU i udruženjima za zaštitu životne sredine EU, gde će učesnici programa predstaviti svoje projekte evropskim zvaničnicima i predstavnicima organizacija mladih EU;
  • online kurseve sa mentorima;
  • mogućnost rada na konkretnim projektima razvoja politika u oblasti cirkularne ekonomije, energije, biodiverziteta, urbanog razvoja i/ili klimatskih promena, uključujući analizu javnih politika u regionu, predloge novih pristupa, kao i plan zagovaranja putem različitih alata.

Škola će se održavati od aprila do decembra 2024. godine, a organizatori pokrivaju sve troškove putovanja, smeštaja i hrane. Svi zainteresovani mogu se prijaviti direktno na linku ovde, a više detalja o samom program i projektu pronaći ovde.

Projekat sprovode Akademija za politički razvoj iz Hrvatske, Centar za istraživanje i kreiranje politika iz Severne Makedonije i Fondacija BFPE za odgovorno društvo iz Srbije, uz podršku Evropske unije.

Podeli sa drugima