Poziv za podnošenje predloga projekata za Mreže gradova

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 18.04.2024.
Sredstva: 6.000.000 evra
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: organizacije civilnog društva, neformalne grupe, pojedinci

Poziv Mreže gradova daje gradovima i opštinama mogućnost da prodube i intenziviraju svoju saradnju i debatu, razviju održive mreže i iznesu svoju dugoročnu viziju za budućnost evropskih integracija. Otkrijte prioritete politike ove godine!

Online info sesija: februar 2024. (uskoro više informacija)

Link ka orginalnoj objavi poziva i kompletnoj dokumentaciji možete pronaći OVDE.

Poziv za podnošenje predloga projekata

Očekivani rezultati poziva 

  • Razvoj većih projekata od strane gradova i opština sa ciljem povećanja uticaja i održivosti svojih projekata;
  • Razvijanje više tematskih projekata i projekata vezanih za politiku;
  • Povećanje angažovanja građana u društvu i konačno njihovo aktivno uključivanje u demokratski život Unije;
  • Trajne veze sa partnerskim organizacijama;
  • Podignuta svest o prednostima različitosti i borbi protiv diskriminacije i rasizma;
  • Povećanje i podsticanje međusobnog razumevanja i prihvatanja evropskih manjina, kao što su Romi;
  • Bolje informisanje o pravima koja su data državljanstvom EU i njihova poboljšana primena u državama članicama.

Okvir:

Mreže gradova će pružiti mogućnost  gradovima i opštinama da prodube i intenziviraju svoju saradnju i debatu, razviju održive mreže i iznesu svoju dugoročnu viziju budućnosti evropskih integracija.

Evropska Komisija očekuje da će Mreže gradova razmišljati o holističkom narativu za Evropu, onom koji je orijentisan na ljude, okrenut budućnosti i konstruktivan, a koji če biti angažovaniji – posebno za mlađe generacije. Projekti se mogu zasnivati na ishodu konsultacija sa građanima i mogu dovesti do debata o konkretnim načinima stvaranja demokratskije EU, da podstaknu građane da se ponovo angažuju u EU i pomognu im da razviju jači osećaj vlasništva nad evropskim projektom.

Podeli sa drugima