CERV: Poziv za podnošenje prijava za transnacionalne projekte u domenu obuka sudija u građanskom pravu, krivičnom pravu ili osnovnim pravima

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 21.03.2024. do 17 časova
Sredstva: 4.075.000 evra
Oblast: civilno društvo, lokalni razvoj, transnacionalna saradnja
Konkurs je za: pravna lica (javna ili privatna tela), međunarodne organizacije, nevladine organizacije

Znate li da Program za sudstvo finansira obuke za stručnjake u sudstvu iz različitih zemalja EU? Svojim projektom možete pomoći da se zadovolje potrebe za obukom u oblasti građanskog prava, krivičnog prava i osnovnih prava pa, prema tome, i doprineti boljoj primeni zakona EU u Zemljama članicama. Ove godine, ovaj poziv je veoma fokusiran na važnu temu digitalizacije sudstva.

Ciljevi:

U skladu sa Dopisom Komisije ‘Obezbeđenje pravde u EU — Evropska strategija sudskih obuka za period 2021-2024′, osnovni cilj poziva je da podrži obuke unapređenjem digitalizacije nacionalnih sudskih sistema. Obuke koje će biti finansirane u okviru ovog poziva treba da izgrade “digitalne kapacitete” stručnjaka u sudstvu i unaprede digitalnu tranziciju metodologija obuke sudija, istovremeno doprinoseći efikasnoj i koherentnoj primeni zakona EU u oblasti građanskog prava, krivičnog prava i osnovnih prava, uključujući nediskriminaciju, jednakost i vladavinu prava.

Sredstva će biti obezbeđena za obuke i alate za predavače da bi se podržale aktivnosti za stručnjake u oblasti pravde.

 

Sve informacije o ovom pozivu možete pronaći OVDE.

Poziv za podnošenje predloga možete pronaći OVDE.

Info sesija

Okvirni datum: 25. januar 2024.

Za informacije o tačnom datumu pratite stranicu objave poziva.

Podeli sa drugima