Poziv za pohađanje akreditovanog seminara „Projektno-orjentisana nastava u osnovnom obrazovanju odraslih“

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 10.04.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: obrazovanje
Konkurs je za: nastavnike, kao i pedagoške i andragoške asistenate u oblasti osnovnog obrazovanja odraslih

Fondacija Tempus – EPALE nacionalni tim za podršku organizuje seminar „Projektno-orijentisana nastava u osnovnom obrazovanju odraslih” u kombinovanom formatu – uživo i učešćem u virtuelnoj grupi na Elektronskoj platformi za obrazovanje odraslih – EPALE.

Susret uživo se organizuje u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu (Žabljačka 12) 19. aprila 2024. godine od 9.00 do 17.00 časova prema agendi koju možete da pogledate ovde.

Deo seminara koji se organizuje onlajn je posvećen izradi zadatka koji se dobija na delu uživo. Ovaj deo podrazumeva rad u virtuelnoj grupi – kolaborativnom prostoru na Elektronskoj platformi za obrazovanje odraslih ‒ EPALE. Učesnici seminara imaće obavezu da posle dela uživo, uz konsultacije sa realizatorima, urade zadatak i postave ga u ovoj virtuelnoj grupi u roku od dve nedelje od susreta uživo.

Ovaj seminar je registrovan pod rednim brojem 708 u Katalogu programa stručnog usavršavanja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nosi 11 sati stručnog usavršavanja.

Seminar ima za cilj da unapredi veštine i znanja nastavnika, kao i pedagoških i andragoških asistenata u oblasti osnovnog obrazovanja odraslih koja mogu da im pomognu u inovaciji nastavnog procesa i motivisanju polaznika sprovođenjem projektno-orijentisane nastave, a sve u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa u obrazovnim ustanovama. Učesnici će biti osposobljeni da koriste alate Elektronske platforme za obrazovanje odraslih i mogućnosti za povezivanje sa praktičarima u obrazovanju odraslih koje ova platforma pruža.

Ciljna grupa su nastavnici, pedagoški asistenti, andragoški asistenti i pomoćni nastavnici  u ustanovama za osnovno obrazovanje odraslih.

Predznanje nije preduslov da bi se zainteresovani kandidati prijavili za učešće. Izabrani učesnici imaju obavezu da se do početka obuke registruju na Elektronskoj platformi za obrazovanje odraslih ‒ EPALE.

Pri izboru kandidata vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti i vremenu prijavljivanja.

Prisustvo prvom danu obuke koji se realizuje uživo i izrada zadatka koji se postavlja onlajn predstavljaju uslov za dobijanje sertifikata o pohađanom seminaru.

Učešće na seminaru je besplatno.

Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo popunjavanjem registracionog formularaRok za prijavu je 10. april 2024. godine do 23.59 časova.

Svi prijavljeni kandidati biće obavešteni o statusu svoje prijave nakon zatvaranja registracije imejlom na adresu koju su naveli.

Za dodatne informacije možete da se obratite EPALE nacionalnom timu za podršku na adult-education@tempus.ac.rs.

Podeli sa drugima