Poziv za prijave: Fond za osnaživanje mladih EU

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 21.07.2024.
Sredstva: od 500 do 5.000 evra
Oblast: mladi
Konkurs je za: mlade, neformalne grupe i omladinske organizacije civilnog društva

Evropska unija, u partnerstvu sa najvećim svetskim omladinskim organizacijama, „Velika šestorka“, pokrenula je Fonda za osnaživanje mladih EU kroz inicijativu Globalna mobilizacija mladih.

Fond za osnaživanje mladih, nastao u oktobru 2023. godine, je pilot inicijativa vredna 10 miliona evra u okviru EU Akcionog plana za mlade. Ova inicijativa je dizajnirana od, sa i za mlade, sa ciljem da:

  • Pruži priliku za finansiranje omladinskih inicijativa;
  • Obezbedi mentorstvo, obuke i jačanje kapaciteta;
  • Otvari mogućnosti za marginalizovane i nedovoljno zastupljene grupe mladih;
  • Uključi, osnaži i mobiliše mlade ljude da kreiraju lokalna rešenja za najveće globalne izazove, kao što su klimatske promene, rodna ravnopravnost, pristup obrazovanju i zapošljavanje.

Evropska komesarka za međunarodna partnerstva Juta Urpilainen ističe: „Fond za osnaživanje mladih EU je tu da pomogne mladim ljudima da ostvare svoje ideje i doprinesu održivom razvoju u svojoj zajednici. Ove konkretne mogućnosti koje pružamo mladim promenama širom sveta u partnerstvu sa Velikom šestorkom i Globalnom mobilizacijom mladih su upravo ono što naša prva Akcija za mlade EU podrazumeva: uključivanje, osnaživanje, povezivanje.”

EU, u partnerstvu sa organizacijama Velike šestorke, otvara poziv za prijave omladinskih incijativa u okviru Fonda za osnaživanje mladih EU. Ovaj poziv ima za cilj da osnaži mlade da doprinesu ostvarenju ciljeva održivog razvoja (SDG) u svojim zajednicama.

Fond nudi mikro-grantove za podršku inovativnim projektima koje vode mladi, a koji se bave lokalnim izazovima. Inicijativa ima za cilj da poveća učešće nedovoljno zastupljenih mladih, uključujući one iz socio-ekonomski ugroženih grupa, one koji se aktivno bave pitanjima rodne ravnopravnosti ili imaju invaliditet:

  • Pojedinci i neformalne grupe mladih:
    Dostupno finansiranje u rasponu od 500 do 1.500 evra;
  • Registrovane omladinske organizacije civilnog društva:
    Dostupno finansiranje u rasponu od 3.000 do 5.000 evra

Ovaj poziv je odlična prilika za mlade da igraju aktivniju ulogu u svojim zajednicama, a Fond pruža važne resurse za napredak ciljeva Agende 2030 u skladu sa strategijom Global Gateway.

Rok za prijavu je nedelja, 21. jul 2024. godine, a možete se prijaviti ovde.

Podeli sa drugima