Delegacija Evropske unije u Srbiji uz podršku EU Resurs centra za civilno društvo sprovodi konsultativni proces zajedno sa civilnim društvom sa ciljem da slanjem doprinosa doprinese objavljivanju novog glavnog poziva za civilno društvo u Srbiji koji će biti objavljen u prvom kvartalu 2024. godine a koji finansira Evropska unija.

Ljubazno vas pozivamo da nam se pridružite na događaju koji će biti organizovan u četvrtak, 8. februara 2024. godine sa početkom u 13:00č (do 16:00č):
• onlajn preko ZUM (Zoom) platforme.

Konsultativni proces koji organizuje Delegacija Evropske unije u Srbiji uz podršku EU Resurs centra za civilno društvo omogućiće prikupljanje predloga od velikog broja predstavnika civilnog društva pre nego što ovaj poziv bude zvanično pokrenut.

U tom kontekstu, predstavnici civilnog društva su pozvani da igraju ključnu ulogu u procesu programiranja poziva koji će pomoći Delegaciji EU u Srbiji u identifikaciji glavnih oblasti politika koje će biti u fokusu novog poziva podrške civilnom društvu i medijima.

Ukoliko želite da prisustvujete konsultativnom procesu možete se prijaviti preko sledećeg linka OVDE, najkasnije do srede, 7. februara do 17:00.

Vaše doprinose možete takođe poslati popunjavanjem upitnika koji se nalazi veb adresi EU Resurs centra za civilno društvo euresurscentar.bos.rs. Popunjen upitnik sa vašim doprinosima možete poslati najkasnije do nedelje, 18. februara do 17:00.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, budite slobodni da kontaktirajte tim EU Resurs centar za civilno društvo putem e-mail adrese: euresurscentar@bos.rs ili broja telefona +381 (0) 60 655 19 01.