JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA PREZENTACIJI EU PROGRAMA „GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VREDNOSTI“

Beograd, 28. novembar 2023. godine

Palata Srbija, istočni ulaz, sala 368

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, institucije u oblasti obrazovanja i kulture da prijave svoje predstavnike za učešće u prezentaciji EU programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“.

Prezentacija se održava 28. novembra 2023. godine u Palati Srbija, sala 368 na III spratu (istočni ulaz), sa početkom u 11:00.

Cilj prezentacije je upoznavanje sa ciljevima, prioritetima i strukturom novog programa Evropske unije „Građani, jednakost, prava i vrednosti ”, koji je nasledio program „Evropa za građane i građanke“. Program će predstaviti Željka Markulin, kontakt tačka za ovaj program u Republici Hrvatskoj, koja će preneti i iskustvo Republike Hrvatske u učestvovanju u ovom programu od 2021. godine.

Prijavljivanje za učešće vrši se isključivo elektronskim putem, slanjem prijave na e-mail adresu medjunarodnasaradnja@minljmpdd.gov.rs , najkasnije do ponedeljka 27. novembra 2023. godine u 12:00, sa naznakom „Prijava za prezentaciju CERV”.

Napominjemo da nismo u mogućnosti da refundiramo putne troškove.

Agenda CERV

Opšti cilj programa je zaštita i promovisanje prava i vrednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, naročito kroz podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima koji su aktivni na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, te podsticanje građanskog i demokratskog učešća, radi očuvanja i daljeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program posebno podstiče učešće regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva.

Ovaj program je najveći program do sada namenjen promociji i zaštiti vrednosti Unije: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja, te tako ima za cilj jačanje demokratije u Evropi i podizanje svesti građana/ki o pravima i vrednostima sadržanima u osnovnim Ugovorima i Povelji EU o osnovnim pravima, pružajući finansijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrednosti.