Program donacija za javno zagovaranje i učešće građana u okviru pristupanja Srbije EU

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 24.11.2023. do 15.00 časova
Sredstva: od 3.000 do 40.000 evra
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: organizacije civilnog društva

Program donacija za javno zagovaranje i učešće građana u okviru pristupanja Srbije EU namenjen je organizacijama civilnog društva koje su u svom dosadašnjem delovanju doprinele reformskim procesima koji su neophodni za neometani nastavak pristupanja Srbije EU, usvajanje i primenu evropskih standarda i vrednosti i nastavak procesa demokratizacije u Srbiji.

U okviru ovog poziva biće podržana najmanje 23 projekta organizacija civilnog društva u 2024. godini.

Koje aktivnosti će biti podržane?
U okviru Programa donacija za javno zagovaranje i učešće građana biće podržane aktivnosti kojima se osnažuje uloga civilnog društva kroz proces javnog zagovaranja, čime se doprinosi jačanju demokratskog društva i osnažuju kapaciteti organizacija civilnog društva, koje u realizaciji svojih aktivnosti aktivno uključuju građane.
Neophodno je da predložene aktivnosti budu usmerene na uključivanje građana i drugih zainteresovanih strana u proces unapređenja javnih politika i propisa, ili poboljšavanje praksi u kreiranju i spovođenju javnih politika i načina komunikacije javnih vlasti sa građanima, a u skladu sa vrednostima i ciljevima u procesu pristupanja Srbije EU.

Finansijska podrška
Podnosioci projekta mogu da konkurišu za finansijsku podršku u vrednosti od 3.000 do 40.000 evra.

Kofinansiranje
Iznos donacije može biti najviše 95% ukupnog budžeta projekta, dok ostatak predstavlja sufinansiranje, odnosno, učešće podržanih organizacija civilnog društva koje
iznosi najmanje 5% od ukupnog budžeta projekta.

Dodatne informacije
Predviđen period trajanja projekata je od šest do deset meseci (u zavisnosti od iznosa donacije), a početak implementacije projekata planiran je za januar 2024. godine.

Rok za prijavu je 24. novembar 2023. godine, do 15:00 časova.

Prijave se dostavljaju elektronski preko sledećeg linka.

Ceo poziv sa detaljnim informacijama možete pronaći u dokumentu EURC – Smernice_Donacije za javno zagovaranje i učešće građana.

Učešće u ovom Pozivu ne isključuje podnosioce predloga projekata da učestvuju i u drugim pozivima koji su raspisani u okviru EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji.

 

Podeli sa drugima