Program stipendiranja Zapadnog Balkana u Parlamentu Austrije

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 29.02.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: mladi
Konkurs je za: državne službenike sa minimalno dve godine iskustva u parlamentarnoj administraciji, akademskim kvalifikacijama, veštinama engleskog jezika (najmanje B2 njivo) i poznavanjem nemačkog jezika (nivo A2)

U saradnji sa Evropskim fondom za Balkan (EFB), inicijativa finansirana od strane austrijskog Parlamenta, ima za cilj unapređenje administrativnih kapaciteta državnih službenika u nacionalnim parlamentima zemalja Zapadnog Balkana kroz pružanje uvida u prakse Parlamenta Austrije, podstičući dublje razumevanje evropskih principa rada javne uprave.

Program stipendiranja je obrazovna inicijativa orijentisana ka praksi, osmišljena sa ciljem da osnaži pojedince koji su zaposleni u javnom sektoru namenjena pre svega državnim službenicima iz nacionalnih parlamenata Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Prepoznajući ključnu ulogu administrativnih kapaciteta u procesu pristupanja EU, program ima za cilj jačanje kapaciteta državnih službenika uključenih u integracioni proces – uključujući razvoj kapaciteta, promociju evropskih principa uprave i deljenja znanja o parlamentarnoj demokratiji u regionu.

Državni službenici sa minimalno dve godine iskustva u parlamentarnoj administraciji, akademskim kvalifikacijama, veštinama engleskog jezika (najmanje B2 njivo) i poznavanjem nemačkog jezika (nivo A2) imaju pravo da se prijave.

Program nudi podršku za usavršavanje jezika, putne troškove, međunarodno putno (medicinsko) osiguranje, stipendiju za praksu i putne troškove i smeštaj za seminar planiran u proleće 2024. godine. Odabrani stipendisti će učestvovati u praksi u austrijskom Parlamentu, razmeniti iskustava i upoznati se sa administrativnim strukturama i procesima donošenja politika.

Više o samom pozivu možete pronaći OVDE.

Prijave se mogu podneti do 29. februara 2024. putem e-maila fellowship@balkanfund.org, a detalji su dostupni ovde.

 

* Ova oznaka ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244/1999, kao i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti

Podeli sa drugima