Program za mlade izabrane političare 2024: pridruži se YEP zajednici! 

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: N/A
Sredstva: N/A
Oblast: mladi
Konkurs je za: mlade političare/ke, od 18 do 35 godina starosti, izabrane ​​direktnim glasanjem na regionalnim ili lokalnim izborima

​​​Da li si političar/političarka sa mandatom na lokalnom ili regionalnom nivou u Evropskoj uniji ili zemljama kandidatima za članstvo, rođen/rođena si posle 1. januara 1989? Da li tražiš mogućnost za povezivanje, dobre prakse, učenje o EU zakonodavstvu i evropskim fondovima, da učestvuješ u radu Evropskom odboru regija (EOR), da upoznaš i debatuješ sa EOR članovima i drugim lokalnim, regionalnim i evropskim političarima? Ako si zainteresovan/zainteresovana – pozivamo te da se prijaviš za Program mladih izabranih političara do 19. Aprila 2024.

Ko?

Možeš učestvovati ako si:

 • izabran/izabrana ​​direktnim glasanjem na regionalnim ili lokalnim izborima u zemljama članicama ili zemljama kandidatima EU;
 • rođen/rođena posle 1. januara 1989. godine;
 • nemaš mandat u EOR ili si zamenik/zamenica;
 • imaš dobar nivo poznavanja engleskog jezika;
 • popunio/popunila aplikaciju i poslao/poslala je do 19. Aprila 2024.

Kandidati i kandidatkinje će biti odabrani po kvalitetu njihove prijave i biće ravnopravno predstavljeni rodovi, uslovi, regioni, lokalne samouprave, politička i nacionalna pripadnost.

Samo prijave na engleskom jeziku biće uzete u razmatranje.

Zašto?

Učešćem u Programu dobićeš direktan uvid i iskustvo iz prve ruke u najvišem političkom forumu EU. Neke od mogućnosti YEP-a su:

 • povezivanje sa drugim članovima YEP-a iz EU i zemalja kandidata u vezi sa pristupanjem EU i drugim političarima i političarkama na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou;
 • razmena dobrih praksi sa drugim lokalnim i regionalnim političarima kroz određene onlajn platforme;
 • razumevanje mogućnosti koje EU pruža lokalu i regionima;
 • da govoriš u ime EU regiona i opština u evropskom zakonodavstvom procesu;
 • da učiš i direktno doprinosiš kreiranju EU politika;
 • da podigneš svoj profil i profil tvoje zajednice na EU nivo.

Dodatno, odabrani učesnici YEP programa moći će da učestvuju u raznovrsnim komunikacionim aktivnostima i treninzima u vezi sa programom.

Šta?

Program je strukturisan oko institucionalne uloge i aktivnosti Odbora regiona. To znači da se YEP pozivaju da prate i učestvuju u sesijama koje se odnose na tematske komisije Odbora regiona kroz debate, konsultacije sa izvestiocima o ključnim mišljenjima OR i učešćem na konferencijama i seminarima.

Učesnici YEP programa takođe dobijaju priliku da učestvuju na sastancima nacionalnih delegacija i upoznaju se sa članovima Odbora regiona iz svojih država članica, sastancima političkih grupa kako bi se povezali sa svojim kolegama i bili deo plenarnih sednica Odbora regiona.

YEP su takođe sastavni deo vodećih događaja OR – kao što su EU nedelja Regiona ili Evropski samit regiona i gradova. Članovima programa se često pruža prilika da organizuju, vode i govore na posvećenim sesijama i prioritetnim konferencijama tokom cele godine.

Za potpuni pregled prednosti i ciljeva IEP programa, pogledajte paket za medije.

Kada?

YEP program za 2024. trajaće do proleća 2025. godine, sa aktivnostima planiranim tokom cele godine. Svi YEP-ovi dobijaju preliminarni plan važnih događaja na početku programa i takođe su informisani o novim mogućnostima koje su otvorene za program tokom njegovog trajanja.

Nakon prve godine programa, YEP-ovi postaju alumniji i pozivaju se na dalje događaje IEP programa i vodeće događaje OR-a.

Gde?

Kao deo YEP programa učesnici mogu da učestvuju u širokom spektru događaja. Kao takvi, YEP se mogu pridružiti događajima koji se održavaju onlajn (npr. konsultacije sa izvestiocima OR), hibridnim (npr. konferencije o ključnim oblastima politike), lično u prostorijama OR u Briselu (npr. plenarne sednice OR) ili čak van Brisela ( npr. eksterni sastanci komisija OR)!

YEP su blagovremeno obavešteni o modalitetima pohađanja.

Kako?

Kako biste se prijavili, morate da popunite prijavnu formu na engleskom jeziku: Prijavi se za YEP zajednicu

Članovi YEP programa takođe često imaju pravo na naknadu za svoje učešće u aktivnostima OR na koje su pozvani. U slučaju događaja koji zahtevaju fizičko prisustvo u Briselu ili na spoljnim sastancima, OR može:

 • nadoknaditi putne troškove;
 • plaćati paušalnu dnevnicu po boravku, uz predočenje dokaza o noćenju u mestu održavanja sastanka.

Kontakt: yep-programme@cor.europa.eu

Podeli sa drugima