Promocija vrednosti EU kroz sport, kulturne i društvene aktivnosti u Srbiji

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: N/A
Sredstva: N/A
Oblast: Kultura, mediji i civilno društvo | Ekonomija i biznis | Obrazovanje, mladi i sport | Poljoprivreda
Konkurs je za: Malo ili srednje preduzeće, Civilno društvo, Mladi, Naučnik ili istraživač, Poljoprivrednik, Umetnik, Javno telo na lokalnom ili nacionalnom nivou, Student ili postdiplomac, Sportska organizacija, Mediji, Civilna zaštita

Delegacija Evropske unije u Srbiji i projekat EUINFONET raspisuju otvoreni poziv za ponude sa ciljem promocije vrednosti i politika EU kroz različite društvene, kulturne, sportske, intelektualne, obrazovne i druge društvene inicijative u Srbiji. Želimo da da se povežemo sa lokalnim akterima koji dele vrednosti EU i veruju da je budućnost Srbije u EU. Poziv je otvoren po principu roll-on.

Cilj ovog poziva je povezivanje sa lokalnim partnerima koji organizuju različite društvene, kulturne, sportske, intelektualne, obrazovne ili druge društvene inicijative koje imaju potencijal da promovišu EU vrednosti i prikazivanje direktnih ili indirektnih koristi od odnosa Srbije sa EU, kroz aktivno angažovanje i inovativna multidisciplinarna rešenja. Ova inicijativa takođe ima za cilj da podstiče međukulturalni, međuetnički i međugeneracijski dijalog i razmenu.

Podeli sa drugima