Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je pet informativnih radionica povodom Javnog poziva za podnošenje predloga projekata – grant šema u okviru projekta “Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou”, koji finansira Evropska unija.

Radionice su održane u Nišu, Paraćinu, Čačku, Novom Sadu i Beogradu, uz učešće više od 170 predstavnika lokalnih samouprava, koji su ovom prilikom dobili značajne informacije o grant šemi, kao i smernice za pripremu predloga projekata.

Javni poziv predstavili su: Vladimir Zafirović, menadžer projekta, Ana Rajković, saradnica za sprovođenje grantova i Biljana Božović, savetnica za finansiranje grantova.

Sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se poslati elektronskom poštom najkasnije do 12. februara 2024. godine na elektronsku adresu pitanjaGS@skgo.org, sa jasno navedenim referentnim brojem Javnog poziva za podnošenje predloga projekata.

Odgovori na pitanja biće objavljeni do 22. februara 2024. godine u posebnom dokumentu na SKGO internet stranici.

Ukupan iznos sredstava na raspolaganju za ovaj Javni poziv je 2.365.750,00 evra koji će biti raspodeljen na sledeći način:

  • Partija 1 – Socijalna zaštita opredeljeno je 1.800.000,00 evra
  • Partija 2 – Inkluzija Roma opredeljeno je 565.750,00 evra

Planirano trajanje projekta je najmanje 10, a najviše 12 meseci, a rok za podnošenje Koncepta predloga projekata je 04. mart 2024. godine.

Više  o samom pozivu možete pronaći OVDE. 

Snimak informativne radionice u Beogradu možete pogledati dole: