SocialTech4EU: finansijska podrška za inovacije

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 8.03.2024
Sredstva: 37.000 evra po aplikantu
Oblast: biznis i ekonomija
Konkurs je za: preduzeća

SocialTech4EU pruža finansijusku podršku uspešnim socijalnim preduzećima u okviru Poziva SocialTech4EU socijalnim preduzećima u Evropi – Finansijska podrška za inovacije u cilju sprovođenja inovativnog projekta u saradnji sa dobavljačima.

Kandidati na ovom Pozivu mogu tražiti finansijsku pomoć u maksimalnom iznosu od € 37,000.  Biće odabrano najmanje deset socijalnih preduzeća.

“Eurocluster” SocialTech za Evropu za otporne i odgovorne ekosisteme (Social Tech for Europe for Resilient and Responsible Ecosystems) – SocialTech4EU ima za cilj jačanje kapaciteta za otpornost i inovacije, konkurentnost i održivost ekosistema socijalne ekonomije i startapove, socijalna mala i srednja preduzeća.

Poziv SocialTech4EU za socijalna preduzeća –  Finansijska podrška za ubrzavanje ima za cilj jačanje kapaciteta za otpornost i inovacije, konkurentnost i održivost socijalnih preduzeža da bi im se omogući prelazak na digitalnu i zelenu agendu.

Ovaj Poziv obezbeđuje finansijsku pomoć socijalnim preduzećima da realizuju inovativni projekat za svoje organizacije. Finansijsku pomoć moguće je iskoristiti za različite usluge ubrzavanja kao što su implementacija digitalnih i/ili zelenih rešenja, obuka, program savetovanja i mentoringa za razvoj poslovanja i pristup sredstvima koje pružaju eksterni dobavljači.

Ciljevi

Poziv obezbeđuje finansijsku pomoć socijalnim preduzećima da realizuju inovativni projekat za svoje organizacije.

Socijalna preduzeća koja će se finansirati u skladu sa ovim Pozivom trebalo da izrade i/ili  prilagode digitalna i/ili tehnička rešenja koja će podržati prelazak kompanije na, u većoj meri, zelenu i digitalnu organizaciju poslovanja. Izrada ili prilagođavanje digitalnih i/ili tehničkih rešenja odnosi se na usluge, proizvode i procese kompanije. Aktivnosti u okviru inovativnog projekta obuhvataju implementaciju digitalnih i/ili zelenih rešenja, obuke, programe savetovanja i mentoringa za razvoj poslovanja i pristup sredstvima, koje mogu pružati eksterni dobavljači.

Ko može da se prijavi

Budite jedno od socijalnih preduzeća izabranih u okviru Poziva SocialTech4EU socijalnim preduzećima u Evropi – Finansijska podrška za inovacije (SocialTech4EU/2023/Call2:Innovation).

Odabrana/angažovana preduzeća imaju obavezu da se pridržavaju svih kriterijuma izbora koji su definisani u ovim Smernicama za kandidate, SocialTech4EU partnerstvima pri sprovođenju kontrola o ispunjavanju kriterijuma od strane kandidata i zahtevanja dokumentacije u svakom momentu tokom procesa prijavljivanja i izbora.

Kandidati su dužni da, u svojim prijavama, potvrde da ispunjavaju kriterijume. Kandidati su dužni da naznače u prijavi svaku promenu pravnog statusa koja se dogodi od momenta njihovog izbora.

Relevantna dokumentacija:

 

 

Info sesiju o ovom pozivu  možete pogledati OVDE. 

Podeli sa drugima