Kreativna evropa MEDIA: otvoren konkurs „Razvoj evropskih filmskih mini-projekata“ 2024

Kreativna evropa MEDIA: otvoren konkurs „Razvoj evropskih filmskih mini-projekata“ 2024

Šta se podržava konkursom?

Ovaj konkurs omogućava evropskim producentima u zemljama sa niskim produkcijskim kapacitetom da osnaže, diversifikuju, inoviraju i učvrste svoju poziciju na evropskom tržištu. Projekti podrazumevaju razvoj 2 do 3 projekta animacije, kreativnog dokumentarnog ili igranog filma za bioskop, TV ili digitalne platforme. Takođe, u listu može biti uključen i kratki film mladih talenata.

Sredstva su namenjena sledećim vrstama projekata:

  • dramski, animirani i dokumentarni filmovi namenjeni linearnom i nelinearnom emitovanju, koji predstavljaju snažnu saradnju između organizacija iz različitih zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu, uključujući i emitere;
  • projekti izrazite kreativne/ umetničke vrednosti i jakog potencijala za prekogranični promet ka publici na evropskom i međunarodnom nivou;
  • projekti koji imaju inovativne aspekte u pogledu sadržaja i finansiranja, koji pokazuju jasnu vezu sa predviđenim strategijama distribucije;
  • posebna pažnja će se posvetiti predlozima projekata koji su eko-održivi, koji neguju rodnu ravnopravnost, inkluziju i raznolikost.

Šta su osnovni uslovi?

Na konkurs se mogu prijaviti projekti sa maksimalnim trajanjem od 24 meseci, iz zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa – MEDIA. Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u raspisu konkursa.

Ko može da se prijavi?

Poziv je otvoren za kompanije registrovane u zemaljama sa malim produkcijskim kapacitetom (LCC-Low Capacity Countries), koje se dele u dve grupe:

Grupa A: Češka, Estonija, Rumunija, Grčka, Hrvatska, Portugal, Poljska.

Grupa B: Bugarska, Luksemburg, Slovenija, Litvanija, Slovačka, Mađarska, Letonija, Kipar, Malta.

Treće zemlje koje se takođe smatraju u okviru LCC grupe B, pod uslovom da su ispunjeni svi uslovi za njihovo učešće u potprogramu MEDIA su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Severna Makedonija i Republika Srbija.

Koji je rok za prijavu?

Rok za prijavu je 10. septembar 2024. godine, a rezultati se očekuju u martu 2025. godine.

Kako vam možemo pomoći? 

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija pruža besplatnu podršku u pripremi konkursne prijave. Prijavite se za učešće u događajima koje organizujemo ili zakažite sastanak na kojem bismo zajedno pogledali vaš projekat.

Datum

10/09/2024

Vreme

Ceo dan

Lokacija

Online
Online
QR Code
Go to Top