Podrška za mala i srednja preduzeća iz Srbije za povećanje konkurentnosti:  9.5 miliona evra subvencija i 107 miliona evra povoljnih kredita 

419 srpskih preduzeća uspešno je realizovalo investicione projekte i unapredilo svoju konkurentnost, zahvaljujući programu koji sprovode Evropska banka za obnovu i razvoj  (EBRD) uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije.

Program za konkurentnost MSP, koji se sprovodi od 2019. godine u Srbiji a sada je u završnoj fazi, nudi malim i srednjim preduzećima pristup kreditima EBRD-a i EU grantovima (15% od iznosa kredita) za investiranje u unapređenje poslovanja sa ciljem dostizanja standarda EU i povećanja konkurentnosti. Sredstva su plasirana preko lokalnih poslovnih banaka.

Putem programa, preduzeća su obezbedila finansiranje za investicije u iznosu od 107 miliona evra u kreditima od EBRD-a, uz dodatnih 9,5 miliona evra podsticajnih grantova od Evropske unije iz nacionalnih i regionalnih pretpristupnih fondova. Sredstva EU u iznosu od približno 10 miliona evra obezbeđena na predlog Ministarstva privrede.

Delegacija EBRD, Evropske unije i Ministarstva privrede posetila je jedno preduzeće koje je učestvovalo u programu, reč je o MNG Plastik Gogić. Ova privatna kompanija koja se bavi proizvodnjom plastičnih kanti za otpad, kaca kao i sedišta za sportske stadione, investirala je u centralizovani sistem za prenos sirovina iz silosa do proizvodnog pogona. Finansiranje je obezbedila putem Intesa Leasing.

Foto: Goran Sivački

„Ovom investicijom ostvarili smo veću produktivnost uz značajna smanjena otpada kao i energije, ali i poboljšanja u pogledu kvaliteta proizvoda i unapređenje zaštite i bezbednosti na radu. Mi trošimo preko 15,000 tona sirovog materijala svake godine tako da i 1 posto uštede nama znači mnogo. U svakom slučaju smo planirali ovu investiciju ali su nam dobri uslovi finansiranja i grant koji smo dobili putem ovog programa ipak značili“, navodi Goran Gogić, suvlasnik kompanije.

MNG Plastik Gogić se nalazi u Inđiji a čak 90 odsto preduzeća finansiranih putem programa nalazi se van Beograda, gde je pristup finansiranju za preduzeća često još teži.

Većina investicija bila je u sektoru proizvodnje, transporta, poljoprivrede, maloprodaje i usluga, građevinarstva, proizvodnje hrane i pića.

Podržane investicije bile su u skladu sa najmanje jednom direktivom EU u oblastima energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti i bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD-a za finansijske institucije, Zapadni Balkan i Istočnu Evropu, rekla je: „Pristup finansijskoj podršci može podstaći lokalne firme da ulažu u jačanje svoje konkurentnosti, i drago nam je što vidimo da je naša podrška stigla do tolikog broja lokalnih firmi u Srbiji. Zajedno sa našim partnerima, Evropskom unijom i Ministarstvom privrede Srbije, nastavljamo da poboljšavamo pristup finansijama za MSP u Srbiji kroz nove programe podrške koji će uskoro uslediti.“

Martin Klaucke, šef operativnog odeljenja Delegacije EU u Srbiji, dodaje: „Mala i srednja preduzeća su od vitalnog značaja za privrede Zapadnog Balkana. Nadovezujući se na našu dugogodišnju saradnju sa ERBD u Srbiji, nastavljamo da podržavamo MSP u jačanju njihove otpornosti i ulaganju u održivi rast. Projekti koje finansira EU u Srbiji promovišu otvaranje novih radnih mesta, ekonomski i tehnološki razvoj i unapređenje zakonodavnog okvira, što sve doprinosi poboljšanju ekonomskog pejzaža.“