Program podrške konkurentnosti MSP u Srbiji

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: neograničeno
Sredstva: N/A
Oblast: biznis i ekonomija
Konkurs je za: mala i srednja preduzeća

Posredstvom kredita i grantova, Program podrške konkurentnosti MSP pomaže MSP u Srbiji da povećaju obim i kapacitete trgovine kako sa EU klijentima, tako i u okviru domaćeg tržišta, tako što olakšava investiranje u ciljane projekte

Program podrške konkurentnosti MSP u Srbiji razvijen je sa ciljem da se pomogne vlasnicima MSP da usvoje nove propise i razumeju zahteve za unapređenjima u oblasti: zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, kao i u kvalitetu i sigurnosti proizvoda.

Nova kreditna linija, koju EBRD pruža putem lokalnih partnerskih banaka uz grant u iznosu od 15% i besplatnu tehničku pomoć koju finansira Evropska unija, pomaže MSP da identifikuju svoje zahteve za investicijama i da  napreduju u smeru usaglašavanja sa prioritetnim EU direktivama. EU direktive se, na prvi pogled, mogu činiti obeshrabrujućim. Međutim, često i jednostavno rešenje može zadovoljiti zahteve, a ponekad je potreban složen pristup. Besplatni tehnički saveti koje pruža međunarodni tim stručnjaka, pomažu MSP u Srbiji da pronađu najbolje rešenje, kako bi se upoznali sa EU direktivama i postali konkurentni u trgovini sa EU partnerima i povećali svoju profitabilnost na domaćem tržištu, tako što će ponuditi proizvode i usluge boljeg kvaliteta.

KOJI KREDITI SU DOSTUPNI?

Projekti se mogu finansirati sa jednim ili više kredita ukupne vrednosti do milion evra po kompaniji.

Kako bi proces investiranja postao što je više moguće jednostavniji, kompanije mogu da prate dva različita pristupa:

Standardni pristup

Ovaj pristup se odnosi na projekte u kojima je investicija namenjena za standardnu opremu koja ne zahteva složenu procenu. Standardna oprema uključuje tehnologije poput bojlera, kompresora, PV sistema, traktora i još mnogo toga. Naš međunarodni tim inžinjera, je procenio i prethodno odobrio ovu vrstu opreme.

Kompleksni pristup

Ovaj pristup se odnosi na projekte u kojima je investicija namenjena za projekte i opremu koji zahtevaju složenije procene. Projekti se mogu finansirati sa jednim ili više kredita ukupne vrednosti do milion evra po  kompaniji ili za grupu kompanija. Investicioni projekti bi trebali povećati konkurentnost kompanije na bilo kom tržištu i osigurati usklađenost sa jednom ili više EU direktiva u području zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, sigurnosti zaposlenih, te kvaliteta i bezbednosti proizvoda. Međunarodni tim stručnjaka će izvršiti procenu vašeg  projekta i, ukoliko želite, možete dobiti savet za bolu ili alternativnu strukturu projekta kako bi postigli svoj cilj.

KAKO SE PRIJAVITI?

Proces prijavljivanja se sastoji od nekoliko koraka. Molimo da se ne ustručavajte da zatražite pomoć od našeg tehničkog tima u bilo kom trenutku za vreme prijave:

  • podneti popunjen obrazac za prijavu u jednoj od naših partnerskih banaka.
  • Partnerska banka će odgovarajuću dokumentaciju proslediti na evaluaciju našem timu tehničkih stručnjaka. Tehnički stručnjaci će izvršiti početnu proveru pogodnosti projekta, a partnerska banka će proveriti vaš kreditni bonitet.
  • Ukoliko tehničke i finansijske provere budu pozitivne, od vas će biti zatraženo da potpišete “Pismo o angažovanju”.
  • Naš tehnički tim će započeti pripremu investicionog plana (IP) zajedno sa vama i utvrdi će konkretne potrebe za investicijom kako bi se postigla usklađenost sa EU direktivama. Naš tehnički tim će razviti IP i raspored aktivnosti (ABS) za vaš projekat, i potvrditi prihvatljivost vašeg projekta i utvrditi iznos grant podsticaja i parametre/uslove za postizanje usklađenosti nakon završetka projekta. IP izveštaj će biti poslat vašoj odabranoj partnerskoj banci koja će sa vama pregovarati o ponudi kredita.
  • Programski konsultant za verifikaciju će proveriti da li je projekat završen u skladu sa parametrima naznačenim u IP, procenjujući završetak i puštanje u rad vašeg investicionog projekta, te vašoj partnerskoj finansijskoj instituciji potvrditi da je isti u skladu sa početnim elementima Investicionog plana.Nakon što ste u potpunosti implementirali vaš projekat, partnerskoj banci dostavite sledeću dokumentaciju:
  • Fakture
  • Dokaz o uplati
  • Potvrde o prihvatanju (ukoliko je primenljivo)
  • Ispunjen “Zahtev za podsticaj”
  • Partnerska finansijska institucija će grant podsticaj uplatiti

Koje se kompanije mogu prijaviti kao i koje se projektne investicije mogu finansirati možete pronaći OVDE.

Tehnološki selektor je lista tehnologija i materijala visokih performansi, koje su procenjene i prethodno odobrene kao podesne za finansiranje u okviru Programa podrške konkurentnosti MSP u Srbiji.

Listu tehnologija i materijala za Srbiju možete videti OVDE i ona se redovno ažurira.

Kako bi proces bio pojednostavljen, svi finansijski mehanizmi se usmeravaju putem lokalnih partnershih banaka koje primaju kontinuiranu podršku programskih projektnih konsultanata.

Kreditne odredbe i uslove postavljaju lokalne partnerske banke, a konačnu odluku o tome da li će biti ili neće biti finansiranje dodeljeno kompaniji kandidatu donose isključivo partnerske banke. EBRD, EU i projektni konsultanti nemaju nikakvog uticaja na ovu odluku.

Projektni konsultant je odgovoran za tehničku procenu investicionih projekata i, zajedno sa konsultantom za verifikaciju, takođe je odgovoran i za utvrđivanje i proveru iznosa grantova. Partnerske banke će grant podsticaje uplatiti nosiocima uspešno završenih i verifikovanih projekata. Međutim, partnerske banke nemaju nikakvog uticaja na visinu grantova koji se isplaćuju.

Listu partnerskih banaka možete pogledati OVDE.

Saznajte više o primerima dobre prakse. 

Za više informacija kontaktirajte:

INFO.SERBIA@WEB-SME-CSP.COM ili pozivom na +381 64 314 5496

Kandidatura za članstvo u EU daje mnoštvo mogućnosti za Srbiju, posebno za sektor malih i srednjih preduzeća (MSP). Međutim, napredak u procesu usvajanja pravnih normi podrazumeva značajne izmene u propisima, i usklađivanja sa standardima EU. Program podrške konkurentnosti MSP Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije i sa Evropskom unijom, sa ciljem da pomogne MSP u dostizanju EU standarda i jačanju konkurentnosti kako na domaćem tako i na jedinstvenom tržištu EU.

Podeli sa drugima