Centar za omladinski rad otvorio je javni poziv za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje se bave mladima i imaju iskustvo u radu sa njima. Svrha ovog poziva jeste inovativni pristup edukaciji kroz mobilne omladinske klubove, koji će putovati kroz najnerazvijenija urbana i ruralna područja u Srbiji. Cilj je obezbediti mladima pristup edukaciji, resursima i prostoru za dijalog o ključnim pitanjima, uključujući rodnu ravnopravnost i aktivizam.

Poziv je otvoren u okviru projekta „Poke the bubble“ – Gender mobile youth clubs for the new good neighbourly social initiatives between Serbia and Kosovo*, koji finansira Evropska unija, a sprovode Centar za omladinski rad (CZOR) iz Novog Sada i SIT – Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje iz Prištine.

Kroz ovaj poziv biće odabrano ukupno 4 organizacije civilnog društva.

Kako bi upoznao zainteresovane strane sa pozivom Centar za omladinski rad organizuje onlajn Info sesiju koja će biti održana u ponedeljak, 15. januara  u 12 časova.

Prijava za Info sesiju može se obaviti putem ovog linka.

Detalje poziva možete pročitati OVDE.

* Ova oznaka ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244/1999, kao i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti