EEN2EIC – program podrške inovativnim malim i srednjim preduzećima za apliciranje na EIC pozive

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: N/A
Sredstva: N/A
Oblast: ekonomija i biznis
Konkurs je za: mala i srednja preduzeća iz EU i pridruženih zemalja

Projekat EEN2EIC (Enterprise Europe Network to European Innovation Council) ima za cilj da proširi opseg aktivnosti podrške koje Evropska preduzetnička mreža (EEN) za inovativna preduzeća koja apliciraju za EIC pozive, kako bi se podržale inovacije kompanija koje dolaze iz zemljama sa nedovoljnim učešćem u Horizont Evropa ili ih vode žene.

Ciljevi EEN2EIC

Opšti cilj EEN2EIC je da se podrška EU inovacijama učini efikasnijom kroz poboljšanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća da se prijave na EIC i pomažući nosiocima Seal of Excellence (SoE) da finansiraju svoje projekte.

Fokus EEN2EIC je da osnaži EEN mrežne kancelarije da podrže potencijalne kandidate za EIC, povećaju broj kvalitetnih predloga za EIC pozive sa posebnim fokusom na:

  • Podrška inovativnim kompanijama u
    • zemljama sa nedovoljnim učešćem u Horizont Evropa program (HE)
    • inovativnim kompanijama koje vode žene širom EU
    • i pridruženim članicama
  • Podrška vlasnicima EIC Accelerator SoE.
  • Proširivanje izgradnje kapaciteta zemalja

Zemlje sa nedovoljnim učešćem u Horizont Evropa program su: Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Estonija, Grčka, Mađarska, Letonija, Litvanija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija. Projekat pokriva i sve pridružene članice sa ekvivalentnim karakteristikama u pogledu performansi istraživanja i inovacija, u koje spadaju: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo po Rezoluciji 1244 , Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Turska, Jermenija, Gruzija, Moldavija, Maroko, Tunis, Ukrajina, i Farska Ostrva.

Zašto baš inovativna preduzeća iz ovih zemalja?

Broj finasiranih predloga projekata iz zemljama sa nedovoljnim učešćem u HE je manji od 1%, a ako na to se doda broj odobrenih projekata iz zemalja pridruženih članica, ukupan procenat se kreće između 2-4%. Uz to, treba uzeti u obzir podatak da samo 7% od ukupnog broja projekata koji su predstavljeni ispred žirija dolazi iz zemljama sa nedovoljnim učešćem u HE.

EEN2EIC ima za cilj da se pozabavi jazom između zemljama sa nedovoljnim učešćem u HE i zemalja koje nemaju ovaj problem kako bi se poboljšao kvalitet predloga uopšte, ali i da bi se poboljšalo njihovo učešće i kvalitet predloga koji se podnose.

Isti uticaj projekta se očekuje i za žene učesnice, ne samo poboljšanje njihovog učešća već i poboljšanje kvaliteta njihove prijave. Od onih kojima je dodeljena sredstva u 2020. godini, preko 20% je imalo ženu generalnog direktora, što ukazuje na sve veći broj startap kompanija koje vode žene u programu. Stoga je koncept ove akcije da se koristi dokazani i uspostavljeni kapacitet EEN-a kako bi podrška EU inovacijama bila efikasnija kroz poboljšanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća I njihovih predloga projekata na EIC.

U posebnom fokusu su preduzeća koja su vlasnici SoE, odnosno dalje finansiranje njihovih projekata. EEN2EIC treba da podigne njihove kapacitete za predstavljanje projekata i nastup, kao I susret sa investitorima.

Otvoreni pozivi

Dodatna pitanja

EEN2EIC projekat u okviru Srbije realizuje konzorcijum EEN Srbija. Za sva dodatna pitanja stoje vam na raspolaganju.

Podeli sa drugima