I do 40 hiljada evra za dobru projektnu ideju – već od ovog novembra.

Mogućnost da se realni problemi iz našeg okruženja rešavaju brzo, uključivanjem građana – postoji! Uz finansijsku podršku Evropske unije, a preko EU Resurs centra (ERC), biće sprovodena 23 projekta uz dovoljno sredstava za podršku novim predlozima i njihovu realizaciju.

Uključivanje građana u rešavanje problema lokalnih zajednica ključna je uloga organizacija civilnog društva. Zato se aktivirajte – ukoliko imate projektni predlog ili samo ideju, javite se i konkurišite za sredstva.

Moguće je prijaviti se za tri tipa donacija:

  • od 3 do 10 hiljada evra za projekte koji traju 6 meseci;
  • od 10 do 20 hiljada evra za projekte koji traju 8 meseci;
  • od 20 do 40 hiljada evra za projekte koji traju 10 meseci.

Odabrane organizacije su u obavezi da sa realizacijom projekata počnu od 1. januara 2024. godine, a imaće priliku da besplatno učestvuju i u programu jačanja internih kapaciteta, u skladu sa potrebama. Rok za podnošenje predloga projekata je 24 novembar 2023. do 15 časova.

Teme na koje posebno obraćamo pažnju su: judska prava, demokratski procesi, razvoj lokalih zajednica, životna sredina, unapređenje zapošljivosti, medijska pismenost, mediji, mladi, socijalna uključenost osetljivih grupa, rodna ravnopravnost, a blagu prednost davaćemo temama koje se bave poljoprivredom i ruralnim razvojem, pravima potrošača, politikom konkurencije, urbanim i transportnim politikama, bezbednošću hrane, ribarstvom i razvojem turizma.

EU resurs centar, koji sprovodi ovaj poziv – obezbedio je mentorsku i ekspertsku podršku tokom trajanja projekta. Kako bi ova mogućnost bila što bolje predstavljena potencijalnim aplikantima, EURC i EU info centar organizovali su online info sesiju na kojoj su predstavljeni detalji poziva i primer dobre prakse za više od 90 predstavnika civilnog sektora.

Odgovore na pitanja tome koje su potencijalne projektne aktivnosti, nedozvoljene projektne aktivnosti, dozvoljeni i nedozvoljeni troškovi, kao i propozicije poziva možete pronaći u video snimku info sesije, kao i u prezentaciji na linku: EURC – Info sesija – Poziv za Donacije za javno zagovaranje

Ukoliko vam treba podrška da sa prijavite na ovaj poziv ili imate dodatna pitanja –  obratite se EURC svakog radnog dana 08.00 – 16.00 časova na tel: 060 655 19 01 ili mejlom na euresurscentar@bos.rs.

EURC ima još tri aktivna poziva za podršku građanskim inicijativama, koje možete pronaći klikom na link OVDE.

Poziv za dodelu donacija za javno zagovaranje i učešće građana realizuje se u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu sa Novosadskom novinarskom školom, udruženjem ENECA iz Niša, Užičkim centrom za prava deteta, Novom planskom praksom, Sigurnim stazama, Mladim poljoprivrednicima Srbije i međunarodnim partnerom, fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung). Projekat finansira Evropska unija i sprovodi se od 2023. do 2026.