EU Resurs centar i dva aktuelna poziva biće predstavljeni na Otvorenim vratima, serijskom događaju EU info pointa Novi Sad.  Program će se održati u četvrtak, 07. decembra 2023. godine, od 16 do 18 časova, u prostorijama EU info pointa u Novom Sadu.

Darija Stjepić iz Novosadske novinarske škole predstaviće dva aktuelna poziva za dodelu donacija, koja su deo projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji

Prvi poziv za dodelu donacija za pokretanje novih ideja i razvoj organizacija, podrazumeva podršku organizacijama civilnog društva za realizaciju aktivnosti čiji je cilj doprinos razvoju postojećih aktivnosti organizacija ili pilotiranju novih ideja u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kao i osnaživanje internih kapaciteta organizacija radi povećanja njihovog delovanja.

Drugi poziv podrazumeva dodelu donacija za neodložnu podršku reformskim procesima u okviru pristupanja Srbije Evropskoj uniji. To obuhvata podršku za realizaciju aktivnosti čiji cilj je doprinos rešavanju izazova ili problema koji je nastao šest meseci pre podnošenja predloga projekta i koji može da ometa proces reformi (npr. pogoršanje strateškog/zakonodavnog okvira, negativna promena prakse u radu institucija, promene u kontekstu zajednice).

Stjepić će govoriti i o značaju Regionalnog EU Resurs Centra za Civilno Društvo u Novom Sadu. Ovaj centar deluje kao podrška predstavnicima civilnog društva koji rade na približavanju Srbije Evropskoj uniji, posebno fokusiran na područje Vojvodine.

Koncept Otvorenih vrata EU info pointa podrazumeva predstavljanje prezentacije programa, nakon čega se otvaraju pitanja svih zainteresovanih posetilaca. Predstavnici programa tokom dva sata dostupni su građanima koji dolaze sa pitanjima i dilemama.  Ideja je da kontakt sa predstavnicima programa i potencijalnim korisnicima bude otvoren, direktan i fokusiran na potrebe i pitanja zainteresovanih posetilaca.

Novosadska novinarska škola, kao deo Regionalnog EU Resurs Centra, ima značajnu ulogu u koordinaciji i podršci radu civilnog društva na teritoriji Vojvodine. Ova institucija pruža podršku organizacijama i građanskim grupama u oblasti medijskih prava, medijske pismenosti, PR-a i komunikacionih veština.

Regionalni EU Resurs Centar nastoji da ujedini predstavnike civilnog društva sa zapadnog i jugozapadnog dela Srbije, koji aktivno učestvuju u procesu evrointegracija. Kroz unapređenje kapaciteta, umrežavanje i finansijsku podršku, centar ima za cilj da ojača ulogu organizacija civilnog društva u ovom ključnom periodu.

Očekujemo da će otvorena vrata EU info pointa u Novom Sadu pružiti dragocenu priliku za dijalog, povezivanje i dalji razvoj civilnog društva u regionu.