Februarski događaj „Otvorena vrata“ bio je posvećen pozivu Naši mediji koji sprovodi Novosadska novinarska škola (NNŠ) i koji u fokusu ima jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD), medijskih profesionalaca, mladih aktivista i građana kako bi unapredili svoje razumevanje trendova i izazova vezanih za slobodu medija i medijski integritet, kao i razvoj i održivost medija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.

Poziv za podnošenje predloga je otvoren za organizacije civilnog društva u Srbiji koje se bave razvojem i unapređenjem medija, slobodom izražavanja ili digitalnim tehnologijama, kao i edukacijom, ljudiskim pravima ili rodnom ravnopravnošću.

Poziv je otvoren i za samostalne projekte jedne OCD i za partnerstva formirana između razvijenih OCD sa sedištem u urbanim sredinama (većim gradovima) i lokalnih organizacija koji deluju u manjim zajednicama i ruralnim oblastima. Prednost će imati projekti u kojima postoji partnerstvo sa drugim organizacijama civilnog društva.

Na jednom u seriji događaja EU info kutka Novi Sad poziv je predstavila Marina Grnja Klaić iz NNŠ i tim putem istakla važnost uključivanja organizacija iz ruralnih sredina.

„Cilj nam je da podržimo organizacije koje se bave medijima i medijskim aktivizmom upravo u malim sredinama jer se pokazalo da su ljudi iz tih sredina najmanje informisani u tom polju“.

Grnja Klaić objasnila je da ovaj poziv promovišu na različitim platformama upravo kako bi došli do najrazličitijih ciljnih grupa. Ona je, takođe, pozvala sve zainteresovane predstavnike OCD da pošalju pitanja na grantovi@novinarska-skola.org.rs

„Pristiže nam puno upita. Ljudi sa nama dele probleme sa kojima se suočavaju na lokalu. Trudimo se da im izađemo u susret, ali i da ih informišemo i organizujemo info sesije poput ove.“

Projekat otvara istraživačke aktivnosti koje će nastojati da identifikuju glavne trendove, rizike i mogućnosti za održivost medija u regionu, te mapiraju dobre prakse u medijskom aktivizmu kao podršku slobodi medija i medijskoj i informacionoj pismenosti (MIL). Rezultati istraživanja će se koristiti za jačanje kapaciteta medijskih OCD i drugih zainteresovanih strana za suočavanje sa izazovima u medijskom sektoru.

Profesionalni kapaciteti novinara, medija i medijskih institucija će se rešavati kroz planirano zagovaranje i angažman u nacionalnim koalicijama za medijsku pismenost. Kroz medijski aktivizam, lokalni i nacionalni mediji i drugi akteri će biti ohrabreni da se bave rodnim nejednakostima u medijima. Mladi lideri će biti osnaženi da propituju štetne politike i prakse, da se bore protiv diskriminacije i rodnih stereotipa i da promovišu rodnu ravnopravnost kroz svoj budući rad. Kroz finansijsku podršku organizacijama civilnog društva u urbanim i ruralnim sredinama, projekat će dopreti do lokalnih zajednica u cilju unapređenja medijske pismenosti građana, promovisanju slobode i integriteta medija i suprotstavljanja polarizaciji koja proizlazi iz propagande, govora mržnje i dezinformacija.

Novosadska novinarska škola u saradnji sa partnerima Mrežom za profesionalizaciju medija Jugoistočne Evrope (SEENPM) i njenim članicama Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Veće za štampu Kosova, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Mirovni institut i Bianet pokreće trogodišnji projekat ,,Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam”.