Javni poziv za zelenu tranziciju srpske privrede, projekta EU za Zelenu agendu u Srbiji, kontinuirano je otvoren za sva javna, privatna i socijalna preduzeća, istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, udruženja poljoprivrednika i zadruge, lokalne samouprave i upravljače zaštićenih područja, koji mogu konkurisati pojedinačno ili udruženo.

O tome šta program donosi, u Nišu smo razgovarali sa Zoricom Korać, predstavnicom projekta EU za Zelenu agendu u Srbiji, i korisnikom programa Đorđem Mančićem, direktorom BojEn doo kompanije. Ova kompanija iz Novog Sada, u Bojniku, na jugu Srbije, je izgradila bioelektranu koja iz organskog đubriva proizvodi biogas iz koga se daljim procesom dobija električnu i toplotnu energiju.

Poziv se fokusira na najvažnija pitanja zelene transformacije privrede i društva i počiva na pet stubova:

  1. Klimatskim promenama, uključujući dekarbonizaciju, energiju i transport
  2. Cirkularnoj ekonomiji, koja se bavi otpadom, reciklažom, održivom proizvodnjom i efikasnom upotrebom resursa
  3. Biodiverzitetu, koji ima za cilj zaštitu i obnovu prirodnih bogatstava u regionu
  4. Borbi protiv zagađenja vazduha, vode i zemljišta
  5. Održivom sistemu za proizvodnju hrane i ruralne oblasti.

„Naša želja jeste da napravimo realnu promenu čiji će pozitivan uticaj biti merljiv i čija će primena biti moguća i na drugim mestima“, kaže Zorica Korać.

Ona naglašava da je u okviru Javnog poziva za zelenu tranziciju srpske privrede u protekle dve godine pristiglo preko 300 projektnih inovativnih ideja, od kojih su 52 projektne ideje dobile podršku. Ideje sa kojima se može aplicirati moraju donositi inovativna rešenja koja ranije nisu primenjivana u Srbiji.

Svi prijavljeni projekti prolaze kroz selekciju koja se obavlja dva puta godišnje, a odabrani projekti ulaze u akcelerator, proces koji traje između dva i četiri meseca i u kome se obezbeđuje mentorska podrška eksperata. Ova podrška podrazumeva mentorstvo svih aspekata projekata, od tehničkog dela do budžetiranja i izveštavanja, kako bi se došlo do zaokruženih projekata sa jasno definisanim rezultatima.

Zatim se  pristupa proceni sve projektne dokumentacije kako bi se izdvojili uspešni projekti koji su održivi i najefikasniji za ekološki, društveni i ekonomski razvoj. Ovi projekti će dobiti sredstva za sufinansiranje u skladu sa Projektnim dokumentom, a prema raspoloživom budžetu, kroz mehanizam Ugovora po učinku. Ova vrsta ugovora podrazumeva finansiranje projekta nakon ostvarenih ciljeva u iznosu do 50% od procenjene ukupne investicione vrednosti projekta.

„Baveći se ovim poslom mi dolazimo u konflikt sa realnošću koja ne prati ideje o kojima govorimo. Kada želite da od otpada pravite električnu energiju veliki broj stejkholdera ne razume potrebu za vašom idejom. Upravo sa mentorima koji dolaze iz sofisticirane institucije sa iskustvom u oblasti, potvrđujemo sebi da smo na pravom putu. Ta vrste ohrabrenja je jedan od važnijih efekata ovog programa.“  zaključuje Mančić.

Pogledajte info sesiju o ovom programu podrške i prijavite svoj predlog projekta, jer poziv je otvoren do kraja 2026. godine