Krajem prošle godine, Srbija je potpisala učešće u programu CERV koji je namenjen jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva a pruža finansijsku podršku za promovisanje građanskog aktivizma, jednakosti za sve, te prava i vrednosti Evropske unije.

Reč je o centralizovanom programu kojim programski i finansijski upravlja Evropska komisija, a njegova vrednost je 1.5 milijardi evra.

Otvarajući seriju radionica posvećenu ovom programu državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Ivan Bošnjak podsetio je da je Ministarstvo u okviru svog rada politike koje su sadržane u CERV programu do sada ostvarivalo isključivo iz budžeta Republike Srbije.

„Ovaj program nam sada donosi mogućnost da se planovi i ideje mogu ostvarivati na najbolji mogući način, a iskustvo susedne Hrvatske nam je u tom smislu veoma dragoceno“ naglasio je on.

Šef za saradnju Delegacije EU u Srbiji Nikola Bertolini istakao je da u CERV programu Srbija ima ista prava kao i države članice. Program je dao raznovrsne ponude instrumenata koji u fokusu imaju unapređenje građanskog društva.

“Svi ovi instrumenti su međusobno povezani i nude različite načine podrške. Verujemo u građanska i ljudska prava i pozivamo organizacije da učestvuju sa nama. Ovo je važna mogućnost i Delegacija EU je spremna da vas podrži. Srećno”, poručio je Bertolini.

Program je prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava i civilnog društva iz Srbije, najpre u Nišu, a potom i u Novom Sadu i Beogradu prezentovala Željka Markulin, iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, kao kontakt tačka za ovaj program u Republici Hrvatskoj. Prenoseći iskustva i praktična znanja iz Hrvatske, koja učesvtvuje u programu od 2021. godine, ona je ukazala na ključne vrednosti i ciljeve programa, kao i na praktične izazove sa kojima se aplikanti mogu susresti.

Opšti cilj programa je zaštita i promovisanje prava i vrednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, naročito kroz podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima na lokalu. Program se sastoji od 4 tematska područja, od kojih u tri područja mogu ravnopravno učestvovati i organizacije i institucije iz Srbije.

Tematsko područje jednakost, prava i rodna ravnopravnost već u svom nazivu ima jasno definisane teme:

 • Promocija jednakosti te sprečavanje i suzbijanje nejednakosti i diskriminacije na osnovi pola, rasnog ili etničkog porekla, vere ili uverenja, invaliditeta, starosti ili polne orijentacije;
 • Promociju potpunog uživanja prava žena gde se važna novina na polju rodne ravnopravnosti odnosi na ravnotežu između privatnog i poslovnog života;
 • Promovisanje nediskriminacije i njeno uključivanje u sve politike;
 • Suzbijanje rasizma, ksenofobije i svih oblika netolerancije;
 • Prava dece;
 • Prava osoba sa invaliditetom;

Tematsko područje uključenost i učešće građana odnosi se na:

 • Projekte kojima se nastoje obeležiti ključni trenuci u modernoj evropskoj istoriji i oni projekti kojima se podiže svest evropskih građana o njihovoj zajedničkoj istoriji, kulturi, kulturnoj baštini i vrednostima;
 • Podrška učešću građana i organizacija civilnog društva u demokratskom i građanskom životu Unije;
 • Podrška saradnji među građanima različitih zemalja, kroz bratimljenja gradova i mreže gradova, kako bi građani stekli praktično iskustvo o bogatstvu i raznolikosti zajedničke baštine EU;

Tematsko područje Daphne  odnosi se na borbu protiv svih oblika nasilja:

 • Rodno zasnovanog nasilja nad ženama i devojčicama kao i svih vidova porodičnog nasilja;
 • Sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad decom, mladima i drugim ugroženim grupama, kao što su LGBTIQ osobe i osobe s invaliditetom;
 • Podrška i zaštita svih direktnih i indirektnih žrtava oblika nasilja;

Učenje na iskustvima drugih gradova, umrežavanje, uspostavljanje međugeneracijske saradnje i solidarnosti u samim su osnovama ovog programa, a čitav niz društvenih problema, lokalne zajednice ili udruženja građana mogu sa uspehom rešavati upravo kroz ovakve modele saradnje.

Primeri i ideje izneti tokom radioničarskog dela treninga održanih u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, pokazali su da kapaciteti organizacija postoje i da bi kroz realizaciju CERV programa građani Srbije mogli da dobiju priliku za većim uključivanjem u kreiranju otvorenog demokratskog društva.

CERV PPT

Trenutno je aktuelno 6 javnih poziva u okviru ovog programa podrške.