Realizacija ideja i projekata koji se tiču zelene tranzicije već doprinosi smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, prelasku na obnovljive izvore energije, ponovnoj upotrebi otpada za dobijanje novih proizvoda, poboljšanju kvaliteta vazduha i očuvanju biodiverziteta, ukratko – sprovođenju Zelene agende.

Želiš da doprineseš zaštiti životne sredine?

U nastavku pogledaj koje su mogućnosti u ovoj oblasti:

Ambasada Francuske sprovodi nacionalni konkurs za održivi razvoj gradova namenjen gradovima i opštinama u Srbiji, kako bi se, između ostalog,  nagradile dobre inicijative, i podstakla razmena dobre prakse između Srbije i Francuske.

Održivo upravljanje vodom i otpadom, energetska efikasnost, pametni gradovi, ekoopština u školama – glavne su teme ove inicijative.

Prijaviti se za jednu ili više kategorija na konkursu kroz popunjavanje upitnika koji će u maju biti raspoloživi na sajtu www.ekoopstina.rs a planirane su i nagrade.

Novi evropski Bauhaus  je inicijativa Evropske komisije koja povezuje Zelenu agendu kao viziju razvoja Evrope sa konkretnim životnim prostorima i iskustvima građana i građanki. Novi evropski Bauhaus predstavlja i otvoreni poziv svima da zamislimo i zajedno izgradimo budućnost koja podrazumeva održiv urbanistički razvoj inspirisan umetnošću, i ekonomski i društveni razvoj u skladu sa prirodom i očuvanom životnom sredinom.

Inicijativa daje podršku u nekoliko kategorija, između ostalog:

  • NEB nagrada

Četiri kategorije nagrada odražavaju teme transformacije Novog evropskog Bauhausa:

 • Ponovno povezivanje sa prirodom
 • Povratak osećaja pripadnosti
 • Davanje prioriteta mestima i ljudima kojima je to najpotrebnije
 • Oblikovanje kružnog industrijskog ekosistema i podrška razmišljanju o životnom ciklusu

U svakoj kategoriji postoje dve paralelne konkurencije:

 • Šampioni – postojeći i završeni projekti u skladu sa NEB vrednostima i principima. Pobednici dobijaju 30.000 evra i komunikacioni paket.
 • Zvezde u usponu – koncepti mladih talenata mlađih od 30 godina. Pobednici dobijaju 15.000 evra i komunikacioni paket.
  • NEB festival

Evropska komisija je pozvala aktere iz cele EU i van nje da učestvujete na drugom Novom evropskom Bauhaus festivalu (NEB) koji će biti održan u Briselu u aprilu 2024. godine. Prateći program sastojaće se od posebnih video događaja iz cele Evrope. Na festivalu možete učestvovati ili mu doprineti na nekoliko načina:

 • Prezentacijom projekta ili izuma,
 • Učešćem u umetničkom i kulturnom programu,
 • Organizacijom posebnog video događaja, ili
 • Kroz medijsko partnerstvo

Festival će trajati četiri dana, a program se sastoji iz četiri celine:

 • Forum – platforma za diskusiju i razmenu ideja Novog evropskog Bauhausa.
 • Sajam – laboratorija i izložba projekata i izuma u skladu sa vrednostima Novog evropskog Bauhausa.
 • Fest – proslava koja spaja kulturu, umetnost i zabavu, mesto za zajedničku radost, gde se slavi sloboda izražavanja i prihvataju radikalne, inovativne i revolucionarne ideje i vizije.
 • Video događaji: posebni događaji i inicijative u Briselu i šire čije su aktivnosti uklađene sa vrednostima Novog evropskog Bauhausa.

Sve mogućnosti koje nudi inicijativa možete naći na linku: https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-involved_en

Zelena agenda za Zapadni Balkan je strategija regionalnog razvoja koja ima za cilj da odgovori na izazove klimatskih promena i zelene tranzicije i da pomogne zemljama Zapadnog Balkana da usklade propise o životnoj sredini sa evropskim standardima i normama.

Stoga UNDP sprovodi projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Više informacija

Program LIFE je instrument EU za finansiranje ekoloških i klimatskih akcija. Osnovan 1992. godine, do sada je sufinansirao hiljade projekata. Programom LIFE 2021-2027 upravlja Evropska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i životnu sredinu (CINEA), i ima budžet od 5,4 milijardi evra.

Detaljnije informacije o programu LIFE dostupne su na: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

Srpski subjekti mogu da budu partneri/udruženi sa kvalifikovanim subjektom kao što su države članice EU i međunarodne organizacije jer Srbija nije zemlja učesnica programa LIFE. Subjekti u Srbiji mogu učestvovati u drugim ulogama konzorcijuma, kao što su pridruženi partneri, podizvođači ili treća lica koja daju doprinos.

Kreditna linija za zeleno finansiranje (skraceno GEFF) je program Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji obezbeđuje sredstva za finansiranje energetski efikasnih tehnologija u domaćinstvima – stanovima, porodičnim kućama i stambenim zgradama, kao i za preduzeća koja proizvode ili prodaju iste. Programom je predviđeno finansiranje na tržištima Zapadnog Balkana, u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Severnoj Makedoniji i na Kosovu, a ukupan iznos kreditne linije je 85 miliona eura.

GEFF na Zapadnom Balkanu implementira se u okviru Regionalnog programa za energetsku efikasnost (REEP Plus), te je podržan grant sredstvima Evropske unije (EU), Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Saveznog ministarstva finansija Republike Austrije (BMF). Partnerstvo sa donatorima je od ključnog značaja za promovisanje visokoefikasnih zelenih tehnologija i praksi. Donatori pružaju neophodnu podršku GEFF-ovim projektima kojima se ublažavaju efekti ili povećava otpornost na uticaj klimatskih promena i drugih pretnji po životnu sredinu.

Partneri

Finansiranje putem GEFF-a odvija se preko lokalnih partnerskih finansijskih institucija (PFI) koje kreditnu liniju koriste za finansiranje zajmoprimaca koji zadovoljavaju utvrđene kriterijume prihvatljivosti za ulaganja u prihvatljive projekte.

https://ebrdgeff.com/serbia/rs/the-programme/the-facility/

Info sesije