Nada Jelić je nastavnica u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika „Sonja Marinković“ u Požarevcu, a u okviru projekta Obrazovanje odraslih, već sedam godina predaje u kazneno-popravnom zatvoru u Zabeli.

Na početku je, priznaje, to bio izazov i za nju i za njenu školu, ali su vremenom svi shvatili koliko je važna ova vrsta obuke. Poljoprivredna škola sa domom učenika „Sonja Marinković“ kroz projekte Evropske unije od 2002. godine sprovodi i reformu srednjeg stručnog obrazovanja. Usvajanjem Zakona o obrazovanju odraslih, škola je prerasla u javno priznatog organizatora aktivnosti obuka odraslih. Obuke u KPZ Zabela organizovane su u predmetima poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, hemija, nemetali i grafičarstvo, mašinstvo i obrada metala i šumarstvo i obrada drveta. Polaznici dobijaju uverenja o završenoj obuci, što im kasnije olakšava reintegraciju u društvo. „Projekat obrazovanje odraslih je odlična ideja, jer mnogi polaznici time unapređuju svoje veštine i znanja. Ovaj evropski trend trebalo bi i kod nas da se proširi, posebno imajući u vidu procenat ljudi koji ima samo osnovno obrazovanje, i onih koji nisu kvalifikovani “, objašnjava Nada Jelić. Njene reči potvrđuje polaznica programa Sanela Milanović, koja je prošla teorijsku i praktičnu obuku u poljoprivrednoj školi “Sonja Marinković”. Formalno obrazovanje odraslih namenjeno je osobama koje nisu završile školske programe opšteg ili stručnog obrazovanja. Ono se realizuje u redovnim osnovnim ili srednjim školama ili u specijalizovanim. Prema Zakonu o obrazovanju odraslih, ono je deo obrazovnog sistema Srbije, a njegova svrha je da odraslima obezbedi kontinuirano sticanje kompetencija i kvalifikacija koje su ključne za njihovo zapošljavanje, profesionalni razvoj i društveno odgovorno ponašanje.