Prosečan sudski postupak u Srbiji traje više od 400 dana, a medijacija se rešavaju za 53 dana. Kod vansudskog rešavanja sporova sporazum se postiže u više od 70 odsto slučajeva. Ovim jasnim brojkama Blažo Nedić, predstavnik projekta “EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu”, oslikava zašto je važna medijacija i koliko ona može da unapredi efikasnost pravosuđa, pre svega brzinu rešavanja sporova.

“Poznato je da Srbija, kao i dobar deo zemalja u Evropi, ima problem sa zaostatkom sudskih predmeta. Medijacija je jedno od rešenja“, objašnjava Nedić, rukovodilac upravo kompontente 2, čiji je zadatak doprinos alternativnom rešavanju sporova u srpskim sudovima. „Građani, kao strane u sporovima, treba da dobiju mogućnost da sami sporazumno rešavaju problematične situacije i sukobe.” Medijacija je miran i vansudski način rešavanja sporova u kome medijator, kao treće, neutralno i nepristrasno lice, pomaže stranama u sporu da dođu do obostrano ili zajednički prihvatljivog rešenja. “Sve je više predmeta koji se iz sudova upućuju na medijaciju, a dobar deo sudova u Srbiji razvio je info-službe koje građanima i privrednim subjektima daju detaljne informacije o mogućnosti medijacije i usmeravaju ih ka pronalaženju odgovarajućeg medijatora. Tu je i veliki broj advokata koji su potpuno osposobljeni za medijaciju“, navodi Nedić rezultate projekta, koji ne bi, kako ističe, bili mogući bez podrške EU. Kroz projekat su primenjeni najviši evropski i svetski standardi medijacije, što je doprinelo podizanju svesti o značaju ovakvog rešavanja sporova. „Sada Srbija više ne zaostaje za većinom drugih zemalja u Evropi”, zaključuje Nedić. EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu, za koji je Evropska unija opredelila 2,3 miliona evra, nastavio je da razvija vrlo uspešnu inicijativu EU sprovedenu kroz projekat „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“. Cilj projekta je da doprinese unapređenju pravosudnog sistema i vladavine prava u Srbiji u skladu sa zahtevima za pristupanje Evropskoj uniji.