EU resurs centar i Eu info centar organizuju

info sesiju o Pozivu za dodelu donacija za javno zagovaranje i učešće građana

u sredu 8. novembra u 11 časova

Info sesija će biti organizovana u hibridnom formatu – uživo u EU info centru i onlajn putem platformi Youtube i Zoom. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva se mogu prijaviti za onlajn učešće putem ovog linka.

(*napomena: potrebno je instalirati najnoviju verziju Zoom aplikacije). 

Podsetimo, u okviru Poziva za dodelu donacija za javno zagovaranje i učešće građana OCD mogu dobiti finansijsku podršku u vrednosti od 3.000 do 40.000 evra za aktivnosti na osnaživanju uloga civilnog društva kroz proces javnog zagovaranja, čime se doprinosi jačanju demokratskog društva i osnažuju kapaciteti organizacija civilnog društva koje u realizaciji svojih aktivnosti aktivno uključuju građane.

Takođe, zainteresovane organizacije civilnog društva će na info sesiji imati priliku da se informišu i o drugim donacijama raspisanim u okviru projekta EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ kao što su Donacije za neodložnu podršku i Donacije za pokretanje novih ideja i razvoj organizacija – za koje je poziv otvoren tokom cele godine.

 

Poziv za dodelu donacija za javno zagovaranje i učešće građana se realizuje u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: Novosadska novinarska škola, ENECA, Užički centar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne staze, Mladi poljoprivrednici Srbije i međunarodnim partnerom, fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung). Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji i biće realizovan u periodu od 2023. do 2026. godine.