Bekim Emini od 2018. godine radi kao pedagoški asistent za društveno osetljive grupe u Osnovnoj školi “Nikola Tesla” u Vinči  i uz pomoć stručne službe pomaže romskoj deci da redovno pohađaju nastavu.

Pomažemo njihovu integraciju u školski sistem i pripremamo ih za dalje školovanje.Naša škola jedna je od najvećih u Srbiji i pohađa je  veliki broj romske dece. Zato je uloga pedagoškog asistenta važna“, objašnjava Emini. Posle tri godine rada mogu da kažem da je biti pedagoški asistent nešto izuzetno, a podrška koju pružamo oplemenjuje i nas koji taj posao radimo.“

On u ovom važnom i plemenitom pozivu nije sam. Škola „“Nikola Tesla” odlično sarađuje sa drugim školama, ali i Crvenim krstom i lokalnom samoupravom.

Pedagoški asistenti poput Bekima rade sa decom kojima je potrebna „ruka pomoći“ u obrazovanju. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz podršku Evropske unije, angažovalo ih je više od 250.

Oni su tu da omoguće kvalitetno i inkluzivno obrazovanje – a ono je jedno od osnovnih ljudskih prava – svakom detetu i mladom čoveku.

Angažovanje pedagoških asistenata deo je „paketa“ Evropske unije, najvećeg donatora u Srbiji, za modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU.

Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju…

Sredstva i brojne mogućnosti na raspolaganju su svima koji se bave obrazovanjem, inkluzijom i izgradnjom kapaciteta i veština kod mladih i odraslih.