CERV: 2 miliona evra za projekte zaštite i unapređenja prava na zaštitu ličnih podataka

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 24.04.2024. do 17 časova
Sredstva: 2.000.000 evra
Oblast: civilno društvo, lokalni razvoj, transnacionalna saradnja
Konkurs je za: pravna lica (javna ili privatna tela), međunarodne organizacije, nevladine organizacije

Poziv za podnošenje predloga nacionalnih organa za zaštitu podataka u oblasti komunikacija sa akterima koji rade na zakonodavstvu o zaštiti podataka 

Počev o iskustva stečenih tokom poziva za podnošenje predloga ranijih godina, a obzirom na sprovođenje zaključaka Izveštaja o prve dve godine primene Uredbe o opštoj zaštiti podataka (GDPR), aktivnosti u okviru ovog prioriteta imaju za cilj dalju podršku merama koje sprovode nacionalni organi u domenu zaštite podataka u Zemljama članicama, olakšavanje sprovođenja obaveza definisanih u Uredbi od strane malih i srednjih preduzeća i informisanje opšte javnosti o Uredbi o opštoj zaštiti podataka.

Ciljevi:

Ovaj poziv polazi od iskustava stečenih na pozivima za podnošenje predloga iz 2017, 2019, 2020 i 2021.godine.

Obzirom na implementaciju zaključaka gore pomenutog izveštaja o GDPR-u, aktivnosti definisane ovim prioritetom imaju za cilj dalju podršku merama koje sprovode nacionalni organi u domenu zaštite podataka u Zemljama članicama, olakšavanje sprovođenja obaveza definisanih u Uredbi od strane malih i srednjih preduzeća i informisanje opšte javnosti o Uredbi o opštoj zaštiti podataka.

Sve informacije o ovom pozivu možete pronaći OVDE.

Poziv za podnošenje predloga možete pronaći OVDE.

Podeli sa drugima