CERV: Poziv za podnošenje predloga za unapređenje rodne ravnopravnosti

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 29.02.2024. do 17 časova
Sredstva: 10.100.000 evra
Oblast: civilno društvo, lokalni razvoj, transnacionalna saradnja
Konkurs je za: pravna lica (javna ili privatna tela), međunarodne organizacije, nevladine organizacije

Evropska komisija stavlja na raspolaganje 10.1 milion evra za unapređenje punog uživanja prava žena, rodne ravnopravnosti, ravnoteže posla i privatnog života, jednakih plata muškaraca i žena, osnaživanje žena i uvođenje rodno zasnovanih dokumenata.

Poziv za podnošenje predloga za rodnu ravnopravnost 2024, fokusiran je na dva prioriteta:

  1. Eliminaciju uzroka rodnog jaza unapređenjem rodno-transformativnog pristupa i eliminaciju stereotipa vezanih za rod
  2. Podršku implementaciji odredbi definisanih u Direktivi o transparentnosti plata

Ovaj poziv za podnošenje predloga podržava Strategiju o rodnoj ravnopravnosti za period 2020-2025.

Ciljevi:

Cilj poziva je podrška, unapređenje i implementacija sveobuhvatnih politika za poboljšanje punog uživanja prava žena, rodne ravnopravnosti, ravnoteže između posla i privatnog života, jednakih plata muškaraca i žena, osnaživanje žena i uvođenje rodno zasnovanih dokumenata.

Poziv je posebno fokusiran na dva prioriteta:

  1. Eliminaciju uzroka rodnog jaza unapređenjem rodno-transformativnog pristupa i opovrgavanjem stereotipa vezanih za rod sa ciljem da podrži unapređenje praksi naklonjenih porodici u kompanijama, ohrabrujući ih da usvoje nova prava u okviru Direktive o ravnoteži posla i privatnog života od strane žena i muškaraca; sprečavanje /zaštitu od svih vidova nepovoljnog postupanja i diskriminacije žena tokom i nakon trudnoće, kao i žena i muškaraca koji su na porodičnom odsustvu ili imaju fleksibilne radne aranžmane; informisanje o vrednosti nege odražavajući uvažavanje veština potrebnih za rad u oblasti nege; i eliminacijom stereotipa vezanih za rod koji vode ponavljanju tradicionalnih podela rada.
  2. Podršku implementaciji odredbi definisanih u Direktivi o transparetnosti plata sa ciljem da podstakne organe nadležne sa sprovođenje odredbi Direktive (po mogućstvu u saradnji sa drugim državnim akterima, privatnim organizacijama ili međunarodnim organizacijama) u zemljama članicama da izrade nacionalne smernice i /ili alate za rodno osetljivu evaluaciju radnih mesta i sistema klasifikacija i za informisanje zaposlenih i predstavnika radnika u svojim zemljama o ovim smernicama i/ili alatima.

Sve informacije o ovom pozivu možete pronaći OVDE.

Poziv za podnošenje predloga možete pronaći OVDE.

Info sesija

Da biste saznali više o pozivu za podnošenje predloga za promovisanje rodne ravnopravnosti (CERV-2024-GE), pridružite se online info sesiji.

Vreme: četvrtak, 18. januar 2024, 09.30 – 13.00 (CET)

Za registraciju na događaj, molimo vas da pratite ovaj link ili se pridružite događaju direktno ovde.

Podeli sa drugima