Culture Moves Europe 2024: treći poziv za organizaciju rezidencija

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 15.05.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: kultura
Konkurs je za: organizacije i umetnike koji rade u oblastima muzike, književnosti, arhitekture, kulturnog nasleđa, dizajna i modnog dizajna, vizuelne umetnosti i scenskih umetnosti

Otvoren je treći Culture Moves Europe (Kultura pokreće Evropu) poziv za projekte organizacije rezidencijalnih boravaka koji sprovodi Gete Institut u okviru potprograma Kultura.
Rok za prijave je 15. maj 2024. godine.

Treći poziv za organizaciju rezidencija pruža finansijsku podršku organizacijama i umetnicima registrovanim kao pravna lica koja rade u oblastima muzike, književnosti, arhitekture, kulturnog nasleđa, dizajna i modnog dizajna, vizuelne umetnosti i scenskih umetnosti. Pravna lica mogu biti neprofitne organizacije, nevladine organizacije, javna tela, fondacije, preduzeća, samozaposlena lica itd.

Poziv Culture Moves Europe (Kultura pokreće Evropu) sastoji se od dva pravca finansijske podrške: individualna mobilnost (otvoren do 31. maja 2024. godine) i rezidencijalni boravak (otvoren do 15. maja 2024. godine), a kojima se pokrivaju putni troškovi, troškovi života i boravka kao i dodatni troškovi u skladu sa pojedinačnim slučajem osobe koja prima podršku i uključuje posebne mere za podsticanje zelene mobilnosti.

Poziv za organizaciju rezidencija pruža finansijsku podršku organizacijama, umetnicima/cama i profesionalcima/kama registrovanim u jednoj od 40 zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa gde je i prihvatljivo sprovođenje rezidencijalnih projekata.

Lista svih zemalja, učesnica programa Kreativna Evropa

Ciljevi Poziva

 • DA ISTRAŽI – realizovati istraživanja, istraživati i raditi na određenoj temi ili novom konceptu;
 • DA KREIRA – uključiti se u grupni kreativni proces u potrazi za stvaranjem novog umetničkog/kulturnog dela;
 • DA NAUČI – poboljšati kompetencije i veštine učesnika/ca kroz neformalno učenje ili saradnju sa stručnjakom/kinjom;
 • DA POVEŽE – razviti profesionalnu mrežu, ojačati profesionalni razvoj saradnika, uključiti novu publiku;
 • DA MENjA – doprineti društvenim promenama u skladu sa vrednostima i načelima Novog evropskog Bauhausa (odnosi se samo na pravac podrške rezidencijalnom boravaku).

Ideja je da se do 2025. godine podrži više od 1000 umetnika/ca, profesionalaca/ki i organizacija zainteresovanih za sprovođenje/učešće u rezidencijalnim projektima.

Prilikom aplikacije je potrebno odabrati jednu od sledećih opcija:

 • projekat kratkoročnog boravka: između 22 i 60 dana;
 • projekat srednjoročnog boravka: između 61 i 120 dana;
 • projekat dugoročnog boravka: između 121 i 180 dana.

Trajanje projekta odgovara broju dana provedenih na lokaciji organizatora rezidencije za realizaciju projekta. Vreme putovanja se ne uzima u obzir za obračun granta.

Moguće je primiti od jednog do pet međunarodnih umetnika i kulturnih profesionalaca. Očekuje se da svi učesnici uzmu učešće u projektu reziencije tokom celog perioda implementacije projekta.

Kandidati treba da pošalju predlog koji detaljno opisuje trajanje, ciljeve i očekivani uticaj njihovog projekta. Oni su u obavezi da obezbede pogodno i bezbedno okruženje, opremu i profesionalnog mentora za pozvane umetnike. Ovo osigurava dobre uslove umetnicima za realizaciju njihovih projekata.

Stipendija za rezidenciju se sastoji od dva dela:

 • naknade za gostovanje, koja se dodeljuje organizatoru;
 • dnevnica, putnih naknada i dopuna, koje se dodeljuju svakom učesniku na osnovu individualnih planova putovanja i potreba.

Obračun granta se realizuje posebno za svakog korisnika, na osnovu njegovog projekta i lične situacije učesnika. Celokupna dotacija za boravak se prenosi na organizatoa rezidencije, koji je odgovoran za raspodelu odgovarajućih iznosa svakom učesniku.

Kriterijumi za izbor

Prijava će biti ocenjena na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Da li organizator rezidencije obezbeđuje odgovarajuće prostorije i usluge učesnicima, npr. bezbedno stanovanje i radno okruženje, odgovarajuću opremu?
 • Da li je proces selekcije umetnika i kulturnih profesionalaca koji učestvuju dobro objašnjen i opravdan?
 • Da li organizator obezbeđuje mentorstvo i okruženje za saradnju?
 • Da li je rezidencijalni projekat relevantan za rad i aktivnosti kandidata, kao i za ciljeve Poziva Culture Moves Europe?
 • Da li rezidencijalni projekat ima dugoročan uticaj?
 • Da li projekat uzima u obzir održivost i životnu sredinu?

Proces prijave sastoji se od dve faze.

Faza 1: Fokus je na prijavi i izboru organizatora rezidencija.

Faza 2: Uspešni kandidati prelaze na ovu fazu, tokom koje biraju umetnike i kulturne profesionalce koji učestvuju u njihovim rezidencijalnim projektima.

Nakon toga se izračunava precizna dotacija za boravak i potpisuje se ugovor o grantu između organizatora rezidencijalnog boravka i Gete Instituta. Rezidencijalni projekti se mogu realizovati u bilo kom trenutku nakon potpisivanja ugovora o grantu. Najraniji početak rezidencijalnog projekta je 15. avgust 2024. i očekuje se da budu završeni (uključujući i finalni izveštaj) najkasnije 31. maja 2025. godine.

Pročitajte ceo tekst poziva i uputstvo za prijavu.

Podeli sa drugima