Evropska noć istraživača

Evropska noć istraživača2023-09-28T14:43:20+02:00

Noć istraživača odražava se u Srbiji po 14. put, pod sloganom, „Svetlost nauke”, koji signalizira da je nauka namenjena svima, i ima cilj da osnaži svest javnosti o značaju i pozitivnoj ulozi nauke u društvu.

Tokom dva dana, 29. i 30. septembra, od 16 do 22 sata u 22 grada širom Srbije, nauka će svojom svetlošću obasjati ulice, parkove, trgove, tržne centre i druga javna mesta. Na njima će naučnici na zabavan i inspirativan način pokazati kako to sve nauka oblikuje naš svet i utiče na naše svakodnevne živote.

Noć istraživača je otvoren i besplatan sadržaj, održava se pod pokroviteljstvom Evropske komisije u preko 400 gradova širom Evrope. Cilj manifestacije je podizanje svesti javnosti o značaju i pozitivnoj ulozi nauke za društvo tako što stavljamo istraživače u fokus šire javnosti. Sadržaji su prilagođeni svim uzrastima, predznanje nije neophodno.

Ova manifestacija se u Srbiji realizuje kroz dva projekta: ReFocus Art i SciencesCool.

Koordinator projekta SciencesCool (Science on the move – from lab to streets & school) jeste Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu u partnerstvu sa Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu; dok je koordinator projekta ReFocuS Art (Road to Friday of Science and Art) Centar za promociju nauke, u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekti su finansirani iz programa „HORIZON EUROPE“, najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma „Marija Sklodovska-Kiri”.“

Od početka rada Fonda 2011. godine, podrška Evropske unije je bila ključna u finansiranju inovacija u Srbiji i jačanju veza između istraživačkog i privatnog sektora.

Evropska unija je pružala podršku kroz pretpristupne fondove. Fond se pozicionirao kao lider za pružanje sveobuhvatne podrške inovativnom preduzetništvu u Srbiji i omogućio lakši pristup EU fondovima i pristup globalnom tržištu.

Kroz Fond za inovativnu delatnost, dostupni su Program sufinansiranja inovacija, Program transfera tehnologije, Program akcelerator Katapult, Program ranog razvoja, Program saradnje nauke i privrede.

Saznajte više na veb prezentaciji Fonda: http://www.inovacionifond.rs/cir/

Fond za nauku podržava projekte sa jasnim i održivim ciljevima, konceptom i sistematičnom i dobro osmišljenom metodologijom rada. Visok nivo naučne izvrsnosti, kvaliteta i inovativnosti ideja predstavlja fundamentalnu vrednost svih projekata Fonda.

Fond za nauku nudi raznovrsne programe koji su osmišljeni tako da odgovaraju na različite društvene izazove i potrebe. Programi podržavaju tehnološki razvoj, napredne i inovativne ideje, razvoj kadrova, laboratorija i istraživanja, izgradnju naučne infrastrukture, integraciju u međunarodne naučne tokove, saradnju nauke i privrede i druge teme od strateškog i društvenog značaja.

Više informacija nađite na ovom linku.

Horizont Evropa je okvirni program EU za istraživanje i inovacije koji traje od 2021-2027. Počiva na tri stuba:

  1. „Izuzetna nauka“ podržava pionirske istraživačke projekte koje su sami istraživači definisali i pokrenuli preko Evropskog istraživačkog saveta (ERC). Finansira stipendije i razmene istraživača kroz aktivnosti Marie Skłodowske-Curiei ulaganja u razvoj istraživačke infrastrukture;
  2. „Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost“ ima za cilj direktnu podršku istraživanja koja se odnose na globalne izazove i industrijske tehnologije. Uključuje evropska privatno-javna partnerstva, kao i aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra (JRC), koji doprinosi radu evropskih i nacionalnih donosioca odluka kroz nezavisne naučne dokaze i tehničku podršku;
  3. „Inovativna Evropa“ ima za cilj da Evropu učini liderom u inovacijama stvorenim na novim tržištima. Takođe ima za cilj dalje jačanje Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju(EIT) i podsticanje integracije poslovanja, istraživanja, visokog obrazovanja i preduzetništva.

Institucije EU postigle su politički dogovor o Horizontu Evropa i postavile budžet na 95,5 milijardi evra (uključujući 5,4 milijardi evra iz sledeće generacije EU – Fonda za oporavak).

Ko može da se prijavi? Univerziteti, fakulteti, instituti za istraživanja, centri za obrazovanje i osposobljavanje, profesionalna udruženja / sindikati, država / regija / grad / opština / lokalna uprava, međunarodna organizacija, mala i srednja preduzeća (10-249 zaposlenih), mikro preduzeća ( manje od 10 zaposlenih), nevladine organizacije, javne službe, startap preduzeće, veliko preduzeće (više 250 zaposlenih), asocijacije, nacionalna vlada.

Za više informacija posetite sledeći link: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

Program akceleracije Katapult je novi mehanizam podrške tehnološkom razvoju i inovacijama namenjen startapima koji su u ranoj fazi razvoja proizvoda i osvajanja tržišta (Ideation), kao i preduzećima sa dokazanom tržišnom trakcijom koja imaju za cilj da ubrzaju svoj rast i prikupe dodatna finansijska sredstava (Scale-up). Katapult se sastoji od tromesečnog programa intenzivne obuke uz finansijsku podršku u cilju što bržeg razvoja startapa i kreiranja uslova za brzi rast. Obuka je organizovana kroz mentorstvo koje pružaju lokalni i međunarodni eksperti, uspešni osnivači startapa i investitori, a sve je prilagođeno specifičnim potrebama startapa u akceleratoru.

Finansiranje kroz Katapult je dostupno kao:

  • Ulazni grant od 20.000 do 50.000 evra za startape koji će učestvovati u programu akceleracije.
  • Koinvestirajući grant jednak kvalifikovanoj investiciji u maksimalnom iznosu do 300.000 evra po startapu (umanjenom za iznos dobijenog ulaznog granta) koji može biti iskorišćen u periodu od 12-24 meseca. Preduzeća mogu da se prijave i dobiju Koinvestirajući grant nakon završetka programa akceleracije i devet meseci nakon završetka njihovog ciklusa.

Više informacija na ovom linku.

Program

011

Bg

Beograd

021

Ns

Novi Sad

018

Ni

Niš

034

Kg

Kragujevac

035

De

Despotovac

019

Za

Zaječar

022

In

Inđija

035

Ja

Jagodina

023

Ki

Kikinda

010

Pi

Pirot

037

Kruševac

016

Le

Leskovac

016

Ng

Negotin

033

Nv

Nova Varoš

035

Pn

Paraćin

033

Pb

Priboj

033

Pp

Prijepolje

012

Rn

Ranovac

035

Rk

Rekovac

035

Sv

Svilajnac

037

Ts

Trstenik

035

Ću

Ćuprija

032

Ča

Čačak

015

Ša

Šabac

Aktuelno

Vesti

Foto galerija

Video galerija

Go to Top