Globalni EbA fond za podršku katalitičkim inicijativama za prilagođavanje klimatskim promenama

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 21.04.2024.
Sredstva: od 50.000 do 250.000 / bespovratna sredstva (grant šeme)
Oblast: zelena tranzicija
Konkurs je za: organizacije civilnog društva, obrazovne ustanove, privredna društva..

Šta je adaptacija zasnovana na ekosistemu?

Adaptacija zasnovana na ekosistemu (EbA) je rešenje zasnovano na prirodi koje koristi biodiverzitet i usluge ekosistema kako bi se smanjila ranjivost i izgradila otpornost ljudskih zajednica na klimatske promene. EbA se definiše kao korišćenje biodiverziteta i usluga ekosistema kao deo opšte strategije prilagođavanja kako bi se pomoglo ljudima da se prilagode štetnim efektima klimatskih promena (CBD, 2009 i 2010).

EbA obuhvata širok skup pristupa koji uključuje upravljanje ekosistemima i njihovim uslugama kako bi se smanjila ranjivost zajednica na uticaje klimatskih promena – kao što su očuvanje, održivo upravljanje i obnova ekosistema, kao što su šume, travnjaci, močvare, mangrove ili koralnih grebena kako bi se smanjili štetni uticaji klimatskih opasnosti, uključujući promene obrazaca ili nivoa padavina, promene maksimalnih i minimalnih temperatura, jače oluje i sve promenljivije klimatske uslove.

Globalni EbA fond je katalitički mehanizam finansiranja koji podržava projekte koji imaju za cilj stvaranje okruženja za prihvatanje i integraciju adaptacije na klimatske promene zasnovane na ekosistemima.

Svi predloženi projekti koji zahtevaju finansiranje moraju jasno doprineti jednom od strateških ciljeva Globalnog EbA fonda, kao i da potpadaju pod najviše dva od tri stuba delovanja.

Projekti se ne smeju prvenstveno fokusirati na implementaciju na terenu u okviru predloga. Intervencije na terenu su dozvoljene ako su jasno opravdane.

Ko može da aplicira? 

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva
  • Drugo
Oblast podrške
1. Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
2. Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
3. Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
4. Ostalo
  • Klimatske promene, inovacije, izgradnja kapaciteta, biznis i industrija

 

Potrebna dokumentacija: 

 Global-EbA-Fund-GPM_updated-Dec-2023.pdf

 Eligibility-Screening-Questionnaire.docx

 due-diligence-screening-questionnaire_0.docx

 Application-form_updated-Dec-23.docx

Detaljna uputstva za apliciranje i sve ostale važne informacije možete pronaći OVDE.

Podeli sa drugima