Javni konkurs za organizacije civilnog društva

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 26.05.2024.
Sredstva: do 1.625.000,00 RSD
Oblast: civilno društvo
Konkurs je za: mlade diplomce

Ministarstvo za evropske integracije povodom Dana Evrope, 9. maja, raspisalo je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije kako bi podstaklo javnu debatu o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije.

Konkurs je namenjen organizacijama civilnog društva koje se bave informisanjem o EU i o koristima procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a obraćaju se prvenstveno mladima – srednjoškolcima i studentima. Krovna oblast ovogodišnjeg konkursa jeste  „Mladi i Evropska unija – šta nam donosi članstvo“, u okviru koje će podnosioci predloga projekata moći da daju odgovor na jednu od sledećih  tema:

 • Evropska unija i obrazovanje – mogućnosti, prilike i iskustva srednjoškolaca i studenata, aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz programe EU: Erazmus plus, HORIZONT Evropa, Kreativna Evropa (Kultura i mediji), Program evropskog korpusa solidarnosti, Građani, jednakost, prava i vrednosti…
 • Šta nam donosi članstvo – politike Evropske unije: Životna sredina i klimatske promene.
 • Medijska pismenost – sposobnost razumevanja, kritičkog i analitičkog medijskog sadržaja o EU i evropskoj integraciji Srbije. Zašto je to važno?
 • EU dijalog s mladima (struktuirani dijalog) – koje prioritete mladih u vašoj lokalnoj zajednici biste kandidovali za ovaj dijalog, zašto i koje biste preporuke dali, odnosno rešenja ponudili?

*EU dijalog je kontinuirani proces konsultacija između mladih i donosilaca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima. Običan razgovor sa mladima nije EU dijalog sa mladima. EU dijalog je razgovor koji služi upoznavanju problema, sagledavanju prepreka i izazova, a koji kao krajnji rezultat ima jasno definisane preporuke za unapređenje trenutnog položaja mladih u lokalnim  zajednicama, kao i proces koji prati sprovođenje tih preporuka.. Više na adresi: Get involved | European Youth Portal (europa.eu)

 • Upoznajmo komšije – promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom.

*Evropska unija IPA sredstvima finansijski podržava razvoj pograničnih teritorija i doprinosi rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kao što su – upravljanje otpadom, kulturna i ekonomska saradnja, obrazovanje, turizam, saobraćaj, usluge u različitim sektorima itd.

Vrednost pojedinačnog projekta koji organizacije civilnog društva mogu da predlože Ministarstvu za evropske integracije za finansiranje/sufinansiranje je do 1.625.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata imaju udruženja i fondacije sa sedištem u Republici Srbiji, a konkurs je otvoren od do 29. maja 2024. godine.

 • Rešenje o pokretanju konkursa možete da preuzmete ovde.
 • „Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje projekata u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije“  možete da preuzmete ovde.
 • Dokument „Smernice za podnosioce predloga projekta“ možete da preuzmete ovde.
 • Obrazac za podnosioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.
 • Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.
 • „Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor“ možete da preuzmete ovde.
 • „Uredbu o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja“ možete preuzeti ovde.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja možete da kontaktirate Natašu Savić Janjić, natasa.savic@mei.gov.rs.

 

 

Podeli sa drugima