Konkurs „Evropske vod mreže i operateri“ 2024

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 09.04.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: Mediji, prekogranična saradnja
Konkurs je za: konzorcijumi od najmanje dve VOD firmi iz najmanje dve različite zemlje koje učestvuju u potprogramu MEDIA, ili od strane VOD platforme koja nudi svoje usluge u najmanje dve zemlje koje učestvuju u potprogramu MEDIA

Šta se podržava konkursom?

Cilj je da se podrže evropske mreže i operateri videa na zahtev (VOD), prikazujući značajan deo ne-nacionalnih evropskih dela, sa ciljem da se poboljša njihova konkurentnost i atraktivnost.

Rezultati projekta bi trebalo da:

  • ojačaju prekograničnu saradnju između evropskih VOD platformi kroz zajedničke/saradničke aktivnosti kako bi se povećala onlajn publika evropskog audiovizuelnog sadržaja;
  • ojačaju atraktivnost evropskih VOD platformi koje ispunjavaju uslove za razvoj prekogranične publike i onlajn potrošnju u većem obimu;
  • poboljšaju digitalni primet i potrošnju evropskog sadržaja povećanjem njegove vidljivosti, pristupačnosti i istaknutosti;
  • razviju nove poslovne modele i dosegnu ekonomiju prekograničnog obima;

Biće finansirane sledeće aktivnosti:

Zajedničke/saradničke prekogranične aktivnosti s ciljem da se poboljša konkurentnost i atraktivnost evropskih VOD platformi koje nude značajan deo ne-nacionalnih evropskih audiovizuelnih dela, kao i da se poveća dostupnost, pristupačnost i istaknutost evropskog sadržaja za širi krug publike (evropske i međunarodne).

Projekti bi trebalo da imaju adekvatne strategije kojima se osigurava održiv rad industrije, koja doprinosi čuvanju životne sredine i koja osigurava rodnu ravnopravnost, inkluziju, raznolikost i reprezentativnost.

Šta su osnovni uslovi?

Predloge projekata mogu prijaviti konzorcijumi od najmanje dve VOD firmi iz najmanje dve različite zemlje koje učestvuju u potprogramu MEDIA, ili od strane VOD platforme koja nudi svoje usluge u najmanje dve zemlje koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Maksimalno trajanje projekata je 24 meseci. Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u raspisu konkursa.

Ko može da se prijavi?

Prijave će se smatrati prihvatljivim samo ako njihov sadržaj u potpunosti (ili bar delimično) odgovara opisu teme konkursa za koju se konuriše.

Na poziv se mogu javiti isključivo pravna lica, koja su registrovana u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa, a koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Koji je rok za prijavu?

Rok za prijavu je 9. april 2024. godine u 17 časova (CET), a rezultati se očekuju u oktobru 2024. godine.

Kako vam možemo pomoći? 

Tim MEDIA Deska Srbija pruža besplatnu podršku u pripremi konkursne prijave. Prijavite se za učešće u događajima koje organizujemo ili zakažite sastanak na kojem bismo zajedno razmotrili vaš projekat.

Za više informacija kontaktirajte:

MEDIA Desk Srbija

Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2634253

Una Domazetoski, rukodoviteljka
una@fcs.rs

Ana Ćosić, finansijska koordinatorka
ana.cosic@fcs.rs

Rad sa strankama:
sredom, od 09:00 do 17:00 časova
četvrtkom, od 09:00 do 17:00 časova

*Molimo vas da imate u vidu da je sastanak potrebno zakazati.

Podeli sa drugima