Konkurs filmovi u pokretu 2024

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 14.03.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: Mediji
Konkurs je za: kompanije, distirbuteri, evropski agenti prodaje

Šta se podržava konkursom?

Filmovi u pokretu će povećati cirkulaciju evropskih dela i proširiti njihovu panevropsku publiku podržavajući bioskopsku i onlajn distribuciju nenacionalnih evropskih filmova. Podrška će se fokusirati na panevropske strategije distribucije koje koordiniraju evropske kompanije za distribuciju evropskih filmova sa fokusom na nove talente i filmove za novu publiku.

Šta su osnovni uslovi?

Na konkurs se mogu prijaviti projekti sa maksimalnim trajanjem od 24 meseci, koji okupljaju minimum 7 različitih distributera koje predvodi agent prodaje (sales agent) iz zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA. Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u raspisu konkursa.

Ko može da se prijavi?

  • kandidati moraju biti evropski agenti prodaje.
  • podnosioca prijave mora imenovati producent prijavljenog filma putem međunarodnog kupoprodajnog ugovora koji daje pravo na prodaju filma u najmanje 15 zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Koji je rok za prijavu?

Rok za prijavu je 14. mart (prvi rok)  i 18. jul (drugi rok) 2024, a rezultati se očekuju u septembru (prvi rok) i januaru (drugi rok) 2024. godine.

Kako vam možemo pomoći?

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija pruža besplatnu podršku u pripremi konkursne prijave. Prijavite se za učešće u događajima  koje organizujemo ili   na kojem bismo zajedno prošli kroz vaš projekat.

Imajte u vidu nekoliko ključnih saveta za konkurisanje na ovaj konkurs:

  • aktivnosti koje će se finansirati su kampanje za panevropsku bioskopsku ili onlajn distribuciju evropskih filmova koji ispunjavaju uslove, a koordinira ih agent prodaje filma.
  • Najmanje 7 različitih distributera mora biti uključeno u projekat od kojih najmanje 2 moraju poticati iz zemalja nižeg audiovizuelnog kapaciteta Grupe A ili Grupe B.
  • film mora imati premijeru najmanje 10 nedelja nakon datuma predaje prijava
  • prva autorska prava moraju biti uspostavljena najranije 2022. godine
  • film mora imati budžet za produkciju od najviše 15 miliona evra
  • mora biti većinski produciran od strane producenta ili proizvođača sa sedištem u zemljama koje učestvuju u MEDIA potprogramu.

Za više informacija kontaktirajte:

MEDIA Desk Srbija

Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2634253

Una Domazetoski, rukodoviteljka
una@fcs.rs

Ana Ćosić, finansijska koordinatorka
ana.cosic@fcs.rs

Rad sa strankama:
sredom, od 09:00 do 17:00 časova
četvrtkom, od 09:00 do 17:00 časova

*Molimo vas da imate u vidu da je sastanak potrebno zakazati.

Podeli sa drugima