Konkurs medijska partnerstva 2024

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 14.2.2024. do 17:00
Sredstva: 11.000.000 evra
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: medijski sektor i organizacije koje su aktivne u sektoru novinskih medija

Otvoren je poziv za dostavljanje predloga projekata Media partnership (medijska partnerstva) u okviru međusektorskog poglavlja.
Poziv ima dve kategorije: saradnja (collaboration) i pluralizam (pluralism), koje su postavljene na portalu Evropske komisije u dva odvojena poziva.
Poziv je otvoren do 14. februara 2024. godine do 17:00 CET. Rezultati selekcije očekuju se u avgustu 2024. godine.

Teme i prioriteti (opseg)

Međusektorsko poglavlje programa Kreativna Evropa pruža podršku aktivnostima koje podržavaju sektor informativnih medija:

  • koje se bave strukturnim i tehnološkim promenama sa kojima se suočava medijski sektor, promovisanjem nezavisnog i pluralističkog medijskog okruženja, uključujući podržavanjem nezavisnog praćenja za procenu rizika i izazova za medijski pluralizam i slobodu, i podržavanjem aktivnosti podizanja svesti;
  • koje podržavaju standarde visokokvalitetne medijske produkcije podsticanjem digitalnih veština, prekogranične saradnje novinara i kvalitetnog sadržaj, čime se doprinosi profesionalnoj etici u novinarstvu.

Ovaj poziv se bavi medijskim izazovima i mogućnostima transnacionalne prirode, podržavajući projekte koji se bave jednom od sledeće dve teme:

Tema 1. “Novinarska partnerstva – saradnje” ima za cilj da pomogne da evropski sektor novinskih medija postane održiviji i otporniji, posebno podržavanjem prekogranične saradnje medija. Ova podrška bi trebalo da podstakne transformaciju medija, pouzdano izveštavanje i unapređenje veština profesionalaca u sektoru novinarstva, na primer razvojem standarda medijske produkcije i novih poslovnih modela.

Tema 2. “Novinarska partnerstva – pluralizam”. Pored ekonomskog aspekta, nezavisni mediji igraju ključnu i važnu ulogu u društvu i doprinose održavanju osnovnih principa medijskih sloboda i pluralizma. Ova podrška ima za cilj da zaštiti sektor medija od posebnog značaja za demokratiju i građansko učešće, kao što su lokalni i regionalni mediji, mediji zajednice, istraživačko novinarstvo i organizacije koje dostavljaju vesti od javnog interesa. Podrška će ciljati organizacije sa iskustvom u medijima koje mogu da daju kaskadne grantove (podrška trećim licima).

Sastav konzorcijuma

Za temu 1. Novinarska partnerstva – saradnje:

Predloge mora podneti konzorcijum od najmanje tri aplikanta, koji ispunjava sledeće uslove:

  • najmanje tri nezavisna subjekta iz najmanje tri različite zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa

Konzorcijumi mogu uključivati neprofitne, javne i privatne medijske kuće (uklj. pisana/online štampa, radio/podkasti, TV, itd.) kao i druge organizacije koje se fokusiraju na medije (uključujući medijska udruženja, nevladine organizacije, novinarske fondove i organizacije za obuku koje se fokusiraju na medijske profesionalce, itd.).

Za temu 2. Novinarska partnerstva – pluralizam:

  • Predloge moraju podneti ili pojedinačni aplikanti ili konzorcijum od najmanje dva aplikanta.

Poziv je otvoren za organizacije koje su aktivne u sektoru novinskih medija (uključujući medijska udruženja, nevladine organizacije, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, javne vlasti, međunarodne organizacije, univerzitete, istraživačke centre, novinarske fondove i organizacije za obuku koje se fokusiraju na medije profesionalci, fondacije itd.).

Procenjeni raspoloživi budžet za pozive je 11.000.000 evra.

  1. Novinarska partnerstva – Saradnje – 6.000.000 evra
  2. Novinarska partnerstva – Pluralizam – 5.000.000 evra

Budžet projekta (maksimalni iznos granta):

  1. Tema 1: 2.000.000 evra po projektu;
  2. Tema 2: 3.000.000 evra po projektu.

Grant će biti zasnovan na budžetu (stvarni troškovi, sa jediničnim troškovima i paušalnim elementima).

Troškovi će biti nadoknađeni po stopi finansiranja koja je utvrđena u Ugovoru o grantu od 80% za temu 1 i 90% za temu 2.

Trajanje

Očekivano trajanje projekata je maksimalno 24 meseca.

Prijava se ispunjava i predaje onlajn putem Funding and tenders opportunity portala.

Podeli sa drugima