Konkurs TV i onlajn sadržaj 2024

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 7.12.2023.
Sredstva: N/A
Oblast: Mediji
Konkurs je za: AV producenti/kompanije, radiodifuzne kompanijedistirbuteri, evropski agenti prodaje

Šta se podržava konkursom?

Podrška TV i onlajn sadržaju služi povećanju kapaciteta audiovizuelnih producenata da razviju i produciraju projekte sa značajnim potencijalom da kruže širom Evrope i šire, i da olakšaju evropske i međunarodne koprodukcije u okviru televizijskog i onlajn sektora.

Šta su osnovni uslovi?

Na konkurs se mogu prijaviti projekti sa maksimalnim trajanjem od 24 meseci, koji okupljaju minimum 2 radiodifuyne kompanije (linearne i nelinearne ) iz minimum dve različite zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa – MEDIA. Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u raspisu konkursa.

Ko može da se prijavi?

  • nezavisne evropske produkcijske kompanije iz zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu.
  • potrebno je učešće 2 radio-difuzne kompanije iz zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu, a učešće mora biti podržano ugovorima ili potpisanim obavezujućim pismima.
  • koordinator mora biti većinski producent u smislu prava. U slučaju 50%-50% koprodukcije, partner treba da odredi koordinatora kao delegiranog producenta.
  • najmanje 40% finansiranja ukupnog procenjenog budžeta za produkciju mora biti garantovano iz izvora finansiranja trećih strana, kao što su doprinosi emitera, distributera, fondova i privatnih i/ili investitora javnog kapitala. Podsticaji se prihvataju kao izvor finansiranja treće strane samo ako je praćen odgovarajućim dokumentima nadležnih organa.

Koji je rok za prijavu?

Rok za prijavu je 7. decembar 2023 i 14. maj 2024, a rezultati se očekuju u junu 2024. godine za prvi rok i u novembru 2024 za drugi rok.

Kako vam možemo pomoći?

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija pruža besplatnu podršku u pripremi konkursne prijave. Prijavite se za učešće u događajima  koje organizujemo ili   na kojem bismo zajedno prošli kroz vaš projekat.

Imajte u vidu nekoliko ključnih saveta za konkurisanje na ovaj konkurs, jer su sredstva dostupna za sledeće projekte:

  • dramski, animirani i dokumentarni filmovi namenjeni linearnom i nelinearnom emitovanju, koji predstavljaju snažnu saradnju između operatera iz različitih zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu, uključujući i emitere;
  • visoka kreativna/umetnička vrednost i širok potencijal za prekograničnu eksploataciju koji može da dopre do publike na evropskom i međunarodnom nivou;
  • inovativni aspekti u pogledu sadržaja i finansiranja koji pokazuju jasnu vezu sa predviđenim strategijama distribucije.
  • posebna pažnja će se posvetiti prijavama koje predstavljaju adekvatne strategije ozelenjavanja, posebno kroz korišćenje konsultanata za ozelenjavanje; kao i rodna ravnoteža, inkluzija i raznolikost.

Za više informacija kontaktirajte:

MEDIA Desk Srbija

Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2634253

Una Domazetoski, rukodoviteljka
una@fcs.rs

Ana Ćosić, finansijska koordinatorka
ana.cosic@fcs.rs

Rad sa strankama:
sredom, od 09:00 do 17:00 časova
četvrtkom, od 09:00 do 17:00 časova

*Molimo vas da imate u vidu da je sastanak potrebno zakazati.

Podeli sa drugima