Objavljen Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa za Dunavski region

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 29.03.2024.
Sredstva: 38.700.000 evra
Oblast: lokalni razvoj i prekogranična saradnja
Konkurs je za: lokalne samouprave/institucije/organe, neprofitne organizacije, obrazovne institucije, istraživačke organizacije i druge relevantne zainteresovane strane iz dunavskog regiona.

(Interreg VI-B) Program za Dunavski region zvanično je objavio Drugi javni poziv za podnošenje predloga projekata 

Drugi poziv je otvoren za lokalne samouprave/institucije/organe, neprofitne organizacije, obrazovne institucije, istraživačke organizacije i druge relevantne zainteresovane strane iz dunavskog regiona.

Program će podržati projekte fokusirane na sledeće specifične ciljeve u okviru programskih prioritete 2, 3 i 4:

Prioritet 2 – Zeleniji Dunavski region sa niskom emisijom ugljenika

Specifični cilj 2.2: Promovisanje kapaciteta za prilagođavanje klimatskim promenama u Dunavskom regionu i upravljanje prirodnim katastrofama na transnacionalnom nivou u odnosu na ekološke rizike, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na ekosistemima

Specifični cilj 2.3: Održivo, integrisano, transnacionalno upravljanje vodama i sedimentima u slivu reke Dunav, obezbeđujući dobar kvalitet i količinu balansa između vode i sedimentnih nanosa

Specifični cilj 2.4: Zaštita i očuvanje biodiverziteta u ekološkim koridorima i eko-regionima od transnacionalnog značaja u Dunavskom regionu

Prioritet 3 – Socijalno orijentisan Dunavski region

Specifični cilj 3.1: Pristupačna, inkluzivna i efektivna tržišta rada

Specifčni cilj 3.2: Kvalitetne pristupačne i inkluzivne usluge u obrazovanju, obuci i celoživotnom učenju

Specifični cilj 3.3: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, socijalnoj inkluziji i društvenim inovacijama

Prioritet 4 – Bolje upravljanje saradnjom u Dunavskom regionu

Specifični cilj 4.2: Jačanje institucionalnih kapaciteta za teritorijalno i makro-regionalno upravljanje

Program za Dunavski region promoviše ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Podunavlju kroz integraciju politika u odabranim oblastima delovanja. Program pruža finansijsku podršku onim projektima transnacionalne saradnje koji doprinose razvoju inovativnijeg, održivijeg i više socijalno orijentisanog Dunavskog regiona.

Programsko područje obuhvata teritoriju 14 zemalja koje sačinjavaju makro-region, od kojih su 9 članice EU: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka (Baden-Virtemberg i Bavarska), Mađarska, Rumunija, Slovačka i Slovenija, i 5 zemalja koje nisu članice EU: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Moldavija i Ukrajina (Černivetska oblast, Ivano-Frankovska oblast, Zakarpatska oblast, Odeška oblast).

Ovaj poziv za dostavljanje predloga projekata sprovodiće se u jednom koraku i zahtevaće od podnosilaca predloga projekata da pripreme i podnesu kompletnan obrazac za prijavu onlajn preko Zajedničkog elektronskog sistema za praćenje – JEMS.

Program će izdvojiti do 38,7 miliona evra za finansiranje projekata u okviru Drugog poziva. Maksimalni doprinos EU projektnim budžetima iznosi 80% ukupnog budžeta projekta.

Svaki projekat, čija je implementacija ograničena na maksimalno 36 meseci čiji je očekivani početak sprovođenja januar 2025. godine mora uključiti barem tri finansijska partnera iz tri različite zemlje programskog područja: vodećeg partnera i najmanje dva projektna partnera. Partneri iz RS mogu biti i vodeći partner na projektu.

Aplikacioni paket i sve relevantne informacije o pozivu dostupne su na programskoj internet stranicihttps://www.interreg-danube.eu/.

Najavu Drugog poziva sa više detalja takođe možete preuzeti sa programske stranice: https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call

 

Ministarstvo za evropske integracije organizovaće Info-dan u Beogradu povodom objave Drugog javnog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa za Dunavski region. Informacije o datumu, terminu i adresi održavanja Info-dana biće naknadno objavljene.

Podeli sa drugima