Otvoren javni poziv Kreativne Evrope za projekte evropske saradnje

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 23.1.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: pojedinci ili organizacije aktivne u oblasti kulture

Ovaj javni poziv će podržati projekte za sprovođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa za umetnike i zainteresovane aktere aktivne u različitim kulturnim i kreativnim sektorima.

Sa budžetom od oko 60 miliona evra, akcija će podstaći saradnju između organizacija koje su aktivne u oblasti kulture, kako bi se povećala prekogranična dimenzija stvaranja i cirkulisanja evropskog umetničkog sadržaja. Takođe će podstaći razvoj, eksperimentisanje, širenje i primenu novih i inovativnih praksi.

Akcija će podržati najmanje 130 projekata.

Rok za podnošenje prijava je 23. januar 2024. godine.

Kriterijumi za podnošenje prijava

Projekti evropske saradnje su otvoreni za sve kulturne i kreativne sektore. Međutim, s obzirom na to da je ova akcija deo potprograma Kultura, projekti sa isključivo audio-vizuelnim sadržajem i/ili isključivo sastavljeni od organizacija iz audio-vizuelnog sektora nemaju pravo prijavljivanja.

Saznajte više i prijavite se

Saznajte više o procesu prijave i detaljima javnog poziva za podnošenje prijava na Portalu za finansiranje i tendere EU.

Za pitanja, pomoć u vezi sa programom i pomoć u saradnji sa organizacijama u drugim zemljama, kontaktirajte Kultura Desk Srbija programa Kreativna Evropa.

Podeli sa drugima