Poziv istraživačima, inovatorima i preduzetnicima: 1.7 miliona evra za dobre projektne ideje!

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 7.02.2024.
Sredstva: 1.755.000 evra
Oblast: biznis i ekonomija
Konkurs je za: istraživače, inovatore, web developere, mala i srednja preduzeća, preduzetnike

TrustChain Projekat, koji finansira Evropska unija, objavio je treći poziv za podnošenje predloga projekata.

Ovaj poziv se fokusira na pouzdana, decentralizovana rešenja u oblasti ekonomije i demokratije. Cilj je da se reše problemi poput sveprisutnih prevara u onlajn transakcijama i manipulacije javnog mnjenja putem lažnih vesti što sve predstavlja pretnju kvalitetu demokratije. Projekat se zalaže za decentralizovane zajednice sposobne da pomognu u donošenju odluka o osetljivim pitanjima uz očuvanje anonimnosti i glasova pojedinačnih članova. 

Cilj ovog TrustChain Otvorenog poziva 3 (OC3) o “Ekonomiji & demokratiji” je da definiše i izgradi tržište mehanizme za razmenu podataka i trgovanje podacima kao i inovativne kolaborativne biznis modele otvorenih podataka u kojima svi dobijaju, a u skladu sa GDPR i drugim regulativama koji sprovodi tehnike kao što su:

 • Kolaborativni biznis modeli koji uključuju pravično nagrađivanje svojih učesnika;
 • Uspostavljanje novih ili obogaćivanje postojećih tržišta podataka uz osiguranje privatnosti očuvanjem razmene podataka na platformama trećih strana;
 • Pravična tržišta podataka: objavljivanje, pretraga, pronalaženje, drugi mehanizmi u decentralizovanim okruženjima; mehanizmi pregovaranja cena podataka;
 • Tržišna konkurencija koja je pravična i uređena u korist inovatora;
 • Tokenizacija imovine i njeno pravično trgovanje, zaštita od prevara poput izigravanja, prevara mehanizmom ICO u trgovini digitalnom imovinom;
 • Utvrđivanje vrednosti tokena na osnovu njihovog sadržaja; kreiranje likvidnosti na postojećim tržištima podataka;
 • Decentralizovani modeli upravljanja koji su pravični i pouzdani za sve strane u ekosistemu razmene podataka;
 • Upotreba vašeg eIDAS2 na tržištima EU;
 • Efikasne strategije monetizacije podataka i Poslovni modeli koji motivišu pružaoce podataka da razmenjuju svoje podatke na platformama za razmenu.

Prijave bi trebalo da se odnose na stvarne potrebe krajnih korisnika u jednom specifičnom sektoru, npr. bankarstvu, obrazovanju, zdravstvu ili e-upravi.

Kandidati se pozivaju da podnesu svoje predloge o svakoj temi koja koristi viziji i ciljevima TrustChain Otvorenog poziva #3. Predložena rešenja trebalo bi da zadovolje minimalne zahteve i to:

 • Da budu zasnovana na potrebama i zahtevima krajnih korisnika;
 • Da koriste standardnu tehnologiju za razvoj full stack-a;
 • Da budu open source;
 • Da modernizuju privatnost korisnika, i/ili reše postojeće probleme stvarnog sveta vezane za upravljanje podacima i obezbede nova upotrebljiva softverska rešenja.

Faze Otvorenog POZIVA #3

Predlozi se podnose u jednoj fazi, a proces evaluacije sastoji se od tri faze:

 • Faza 1: Provera prihvatljivosti i podobnosti predloga projekta;
 • Faza 2: Evaluacija predloga koju vrši Konzorcijum TrustChain uz pomoć nezavisnih eksperata;
 • Faza 3: Onlajn intervjui (10 minuta predstavljanja predloga & 20 minuta za pitanja i odgovore) i konačni izbor koji vrše Konzorcijum TrustChain i članovi Savetodavnog odbora TrustChain.

Eksperti iz raznih oblasti, će kao deo TrustChain akcije, takođe dati odabranim inovatorima – trećim stranama – smernice, metodologiju rada kao i pristup tehničkoj infrastrukturi, obuci za razvoj poslovnih modela i tema koje se odnose na podatke, usluge usmeravanja, mentorstva, vidljivosti i podršku za izgradnju zajednica.

Odabrani projekti će trajati 9 meseci. Međutim, celokupna TrustChain akcija traje 36 meseci pa se zahteva da odabrani projekti učestvuju na Zajedničkim sastancima za transfer znanja i veština TrustChain OC4-5 i za razvoj ekosistema TrustChain i nakon isteka ovih devet meseci.

KAKO SE PRIJAVITI?

Možete se prijaviti isključivo preko platforme F6S OVDE.

Ko ima pravo da konkuriše

Web developeri, inovatori, istraživači, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji rade na različitim temama relevantnim za teme iz oblasti interneta nove generacije (NGI) i domena aplikacije na raskršću između tehničkih oblasti (npr. Software Engineering, Network Security, Semantic Web, Cryptography, Blockchain, Digital Twin, Blockchain Security, Digital Identity, Blockchain Protocol), društvenih nauka i humanističkih studija (npr. socijalne inovacije, neprofitni sector, socijalno preduzetništvo, javna dobra) kao i svih drugih poput ekonomije, umetnosti, dizajna koji mogu doprineti relevatnoj viziji NGI TrustChain.

Kandidati mogu da se prijavljuju kao pojedinci ili povezani sa pravnim licima. Prema tome, moguće je učešće na nekoliko načina:

 • Tim fizičkih lica:

Tim pojedinaca koji svi imaju sedište u datoj državi. Ovo se ne odnosi na zemlju porekla već zemlju u kojoj poseduju boravišnu dozvolu.

 • Pravna lica:

Pravo prijave: jedan ili više entiteta (konzorcijum) koji imaju sedište u datoj zemlji (vidi odeljak 5.2). Entiteti mogu biti univerziteti, istraživački centri, nevladine organizacije, fondacije, mikro, mala i srednja preduzeća (vidi definiciju mikro preduzeća prema Preporuci Evropske komisije  2003/361/EC), velika preduzeća koja rade na internetu i/ili druge slične tehnologije.

 • Svaka kombinacija fizičkih i pravnih lica.

Uz to, potrebno je da budu zadovoljeni sledeći uslovi:

 • Entiteti koji učestvuju ne bi trebalo da su bankrotirali ili da su započeli postupak bankrotstva.
 • Entiteti ili pojedinci (tim fizičkih lica) koji se prijavljuju ne bi trebalo da su osuđivani za prevaru, finansijske nepravilnosti ili neetičke ili nelegalne poslovne prakse.

Samo kandidati koji imaju legalno boravište ili sedište u jednoj od dolenavedenih zemalja imaju pravo da podnesu prijavu:

[3] Entiteti iz Prekomorskih zemalja i teritorija mogu da dobiju sredstva pod istim uslovima kao i eniteti iz Zemalja članica sa kojima su date Prekomorske zemlje i teritorije povezane.

POMOĆNI MATERIJALI I KOMPLET ZA PRIJAVU

TRUSTCHAIN je pokrenut u januaru 2023. godine da bi se rešili problem vezani za postojeću centralizovanu arhitekturu Interneta koja nije transparentna za korisnike, ne štiti korisnika automatski i ne raste dovoljno putem 5 otvorenih poziva i sa ukupnim budžetom od 8.775 M €.

 • TrustChain Otvoreni poziv 3

Ovaj dokument je objava otvorenog poziva.

[NOVA VERZIJA] TrustChain Otvoreni poziv 3 

 • TrustChain Vodič za kandidate na Otvoreni poziv #3

Ovaj dokument pruža detaljne informacije – pomoć za prijavljivanje na TrustChain Otvoreni poziv 3  i to: rezime akcije TrustChain, opis TrustChain Otvorenog pozival 3, modalitete prijave, postupak evaluacije, dinamiku finansiranja, pitanja intelektualne svojije (IPR) koja se odnose na TrustChain i kako se pripremiti i podneti predlog:

TrustChain Vodič za kandidate

Komplet takodje sadrži Model Ugovora o dodeli sredstava (samo nacrt obrasca), Administrativni obrazac (u read only formatu), Predlog opisa i obrasce za dodatne kandidate.

 • Materijal za prijave TrustChain Otvoreni poziv #3

Važno:  Obrasci u Word format (Aneks D i  Aneks E) dostupni su u Sistemu za podnošenje prijava F6S.

Podeli sa drugima