Poziv za humanitarne inovativne projekte 2024

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 31.05.2024.
Sredstva: od 200.000 do 1.000.000 € 
Oblast: civilno društvo
Konkurs je za: organizacije civilnog društva

Poziv za humanitarne inovativne projekte pokrenut je 2021. godine od strane Centra za humanitarne operacije i stabilizaciju (COHS), kako bi se podstakla uspostava visoko-efikasnih osnovnih rešenja koja koriste celom sektoru radi poboljšanja efikasnosti humanitarnih akcija i hitnih odgovora.

Ovaj poziv je u skladu sa ciljevima Francuske humanitarne strategije za period od 2023. do 2027. godine, koja je usvojena na 6. Nacionalnoj humanitarnoj konferenciji 19. decembra 2023. godine.

Prijave za APIH su otvorene za lokalne i međunarodne humanitarne organizacije specijalizovane za hitne odgovore, i traju od 8. aprila do 31. maja 2024. godine.

Rok za prijavu na konkurs:  31.05.2024

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu je od 200.000 do 1.000.000 €  kroz bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

  • Humanitarna pomoć, inovacije, krizne situacije, borba protiv kriminala i zloupotrebe narkotika, rodna ravnopravnost, klimatske promene

Predviđeni period trajanja podrške je od 12 do 18 meseci

Prijave moraju sadržati sledeća dokumenta:

  • Napomena o inicijativi od 2 do 4 stranice u kojoj se navodi inovativna priroda projekta i planirane aktivnosti (preporučeni šablon u prilogu);
  • Privremeni sažetak budžeta, po aktivnosti (šablon u prilogu);
  • Logički okvir (šablon u prilogu);
  • Vremenski okvir implementacije.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose na elektronski na imejl adresu: appelinnovationhumanitaire.cdcs-cohs@diplomatie.gouv.fr

Podeli sa drugima